Landstinget Halland

Minskande underskott och bibehållen produktion

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 14:23 CEST

Landstinget Hallands ekonomi är på väg mot balans. Samtidigt som ekonomin stärks erbjuds vård i samma omfattning som tidigare. Det visar sig i landstingets delårsbokslut för årets åtta första månader.

Den ekonomiska prognosen för 2005 pekar på ett underskott på närmare 70 miljoner, trots att det efter åtta månader är ett positivt resultat, 83,6 miljoner. Underskottet beror till största del på att landstinget påförts kostnader för pensionsreformen som genomfördes 2003, momskostnader för 2001-2002, samt lägre skatteintäkter än beräknat från 2003.

- Det är främst redovisningstekniska orsaker till att det är en så stor skillnad mellan resultatet efter åtta månader och prognosen på helåret. Jag gör också bedömningen att prognoserna är väldigt försiktiga, säger landstingsdirektör Mona Boström.

Samtliga nämnder förbättrar sin ekonomi från 2003. Produktionen av vård har också ökat något inom primärvården och inom vissa delar av länsvården. Det visar sig bland annat i mätningar av tillgängligheten som visar på kortare väntetider på en rad områden jämfört med 2003.

- Det är glädjande att uppföljningen visar att primärvården förbättrar sin tillgänglighet i hela länet, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m).

Andelen som får tid hos allmänläkare i primär- och närsjukvård samma dag man söker har ökat från 56 procent vid fjolårets mätning till 63 procent i år. Väntetiderna för att få behandling har minskat generellt inom länsvården, samtidigt som andelen som fått sitt första planerade läkarbesök inom garantitiden tre månader har minskat.

Det går åt rätt håll, alltså

- Det är viktigt att poängtera att det här är resultatet av ett mycket gott arbete i landstingets verksamheter och nämnder, säger Mats Eriksson. Lika viktigt är också att vara tydlig med att detta arbete måste fortsätta för att vi ska nå en ekonomi i balans.

Åt rätt håll går också siffrorna som avser medarbetarnas sjukskrivningar. Under årets åtta första månader var sjukskrivningarna - räknat som andel av den totala arbetstiden - 0,3 procent lägre än under motsvarande period 2003. Sjukskrivningstalen är nu framtagna på samma sätt för alla arbetsgivare i landet.

- Mindre sjukskrivningar är ett mål för hela samhället och för Landstinget Halland. Det är positivt att sjukskrivningstalet går ner för oss och det ska bli intressant att följa hur vi står oss i jämförelse med andra, säger Dan Skantz, landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande.

För mer information:

Mats Eriksson (m), landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85
Landstingsdirektör Mona Boström, tfn: 035-13 48 96, 070-353 48 96