Stockholms Läns Landsting

Minskat kollektivtrafiksresande med borgarnas landstingsbudget (mp)

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:24 CET

Miljöpartiet de Gröna kritiserar de borgerliga partiernas budgetplaner på att fördyra kollektivtrafiken i Stockholms län.

Höjt SL-kort och ett återinförande av zonsystemet kommer att drabba kvinnor, låginkomsttagare och människor utan bil. Vinnare blir män, höginkomsttagare samt bilister.

– Majoritetens politik leder till ökad bilism och höjda utsläpp av växthusgaser. Den är inte i linje med landstingets långsiktiga miljöpolitik som borgarna har ställt sig bakom, säger oppositionslandstingsråd Raymond Wigg (mp).

Budgeten beskriver också borgarnas planer på ett nytt prissystem som SL ska utreda.

– Med de givna direktiven kommer långväga arbetsresor och spontanresor att bli dyrare. Planerna på att ändra prissystemet två gånger under 2007 kommer dessutom leda till gränslös förvirring bland kollektivtrafikanter – även det med minskat resande som följd, säger Yvonne Blombäck (mp), ersättare i landstingsstyrelsen.

Miljöpartiet välkomnar dock studentrabatten, en åtgärd som kan ses som ett första steg till en höjd ungdomsålder.

De borgerliga partiernas sjukvårdspolitik med fortsatta satsningar på tillgänglighet, närsjukvård samt åtgärder mot psykisk ohälsa, anser Miljöpartiet i stort sett vara i linje med mp:s tidigare politik. Däremot saknar vi satsningar på hälsocentraler och komplementär- och alternativmedicin.

De borgerliga partiernas hänsynslöshet mot gamla och svaga blir uppenbar när Folktandvården fördyras av rent ideologiska skäl. Argumentet att patienter med denna åtgärd ska uppmuntras att söka sig till den privata tandvården, är cyniskt i detta sammanhang.För mer information, ring

Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16

Yvonne Blombäck (mp) 070 737 44 31