Avfall Sverige

Minskat matsvinn i skolorna tjänar alla på

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 13:30 CET

En alldeles för stor del av den mat, som serveras landets skolbarn, hamnar i soporna. Att minska det matsvinnet tjänar alla på – inte minst de elever som belönas med något extra gott när de ätit upp!

Många aktiviteter under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar just om att minska matsvinnet i skolmatsalarna. ”Europa minskar avfallet” pågår samtidigt i 20 EU-länder fram till den 27 november. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna. Här är några exempel på projekt i skolorna:

• Bjurhovdaskolan i Västerås har genom ett pågående projekt under 1.5 år lyckats minska mängden kastad mat med ca 37 procent i skolan. Beteendet att kasta mindre mat blir inlärt med hjälp av ett belöningssystem.

• Bällstalunds förskola i Vallentuna har haft temaarbeten kring konsumtion med barnen och informerat föräldrarna. De har också diskuterat skillnaden mellan vad man behöver och vad man vill ha. Barnen har själva skapat en affär, där varorna är kartonger,flaskor m.m. Varje avdelnings kompost vägs varje dag och man pratar om hur mycket som slängs.

• Neptuniskolan i Järfälla väger varje dag allt som kastas vid både lunch och mellanmål. Är det under en viss mängd ritar barnen en glad mun. När de samlat fem glada munnar i rad får de ett lite lyxigare mellanmål. Är avfallet mer än en viss mängd blir det en ledsen mun och barnen får börja om från början.

Men det är fler kommuner, som har minska avfallet-projekt i skolorna denna vecka, några exempel:

 • Hagfors
 • Lund
 • Lysekil
 • Mark
 • Munkedal
 • Sotenäs
 • Sundbyberg
 • Tanum
 • Umeå
 • Vallentuna
 • Västerås
 • Öckerö

– Det är glädjande att så många skolor vill vara med och minska avfallet. Och att de valt att fokusera på att minska matsvinnet är extra roligt. Skolbarn kanske inte tänker på vilken negativ miljöpåverkan den mat utgör, som produceras och transporteras men inte blir uppäten, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år anordnas för tredje året i rad. Det pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan anordnar 84 projektarrangörer ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.