MKFC Cloud Campus

Minskat stöd för invandrare på folkhögskola ger större utanförskap

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:12 CEST

Folkbildningsrådet vill nu ta bort ett särskilt bidrag som ges till skolorna för att rekrytera och ge bättre stöd till personer med invandrarbakgrund, trots att statsbidragen ska prioritera ett mångkulturellt Sverige.

I nuvarande fördelningsmodell finns ett särskilt schablonbidrag för att täcka extra kostnader för verksamhet för invandrare med brister i svenska språket. Schablonen är ett fast belopp om 250 kr för varje deltagarvecka.

Detta faller helt bort enligt förslaget.

Det nuvarande schablonbidraget är ett viktigt incitament för att folkhögskolor ska rekrytera invandrare. Tas det bort får vi se en utveckling med ännu färre invandrare än nu på våra skolor.

Idag talas mycket om hur man kan få bort utanförskap genom att satsa på utbildning och jobb. Vi har svårt att förstå varför Folkbildningsrådet vill ta bort ett viktigt stöd för att öppna upp folkhögskolan för fler med invandrarbakgrund.

Förslaget kan klubbas i december.

MKFC Stockholms Folkhögskola är Sveriges enda e-lärande folkhögskola. Huvudmannen Mångkulturellt Folkbildningscentrum har som profil bl a ett mångetniskt och pluralistiskt Sverige, och driver även genom MKFC Stockholm College internationella utbildningar, bl a eTeacher Training in service mot utvecklingsländer.