LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Minskat stöd till Sveriges ungdomsorganisationer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 07:50 CET

I veckan kom bidragsbeskeden till 97 ungdomsorganisationer i Sverige. Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen 16 miljoner kronor mindre att fördela till det unga civila samhället, jämfört med året innan, samtidigt som antalet medlemmar och lokalföreningar ökar.

- Den minskning som regeringen har fattat beslut om är kännbar för många ungdomsorganisationer, säger Seher Yilmaz, ordförande i LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. De bidrag som kommer från regeringen genom Ungdomsstyrelsen, är för många organisationer den enda trygga inkomstkällan. När anslaget för vissa organisationer minskar med så mycket som 20 procent kommer det såklart att påverka verksamheten.

I år beviljas åtta nya ungdomsorganisationer bidrag. Totalt ökar antalet bidragsgrundande medlemmar och lokalföreningar i ungdomsorganisationerna med 13 respektive 17 procent. En tydlig ökning som visar att Sveriges ungdomsorganisationer fortsätter att bli starkare och mer betydelsefulla i samhället. Ändå väljer regeringen att minska anslagen.

Utgångspunkten för regeringens politik för det civila samhället är att värdera det arbete som sker i ideella organisationer. Trots dessa ambitioner sker det alltså betydande nedskärningar i anslagen till ungdomsorganisationer, för andra året i rad. Totalt har anslagen minskat med 37 miljoner sedan 2009.

- Om regeringen är allvarlig med ambitionen att ha ett starkt civilsamhälle måste man också ge förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt och säkert. Det som nu sker är att prioriteringarna riskerar att påverka dem som regeringen faktiskt vill nå: unga som engagerar sig för att förändra sin egen och andra unga människors vardag, säger Seher Yilmaz.

Kontakt
Seher Yilmaz
Ordförande
0734 - 60 56 62
seher.yilmaz@lsu.se

Gustav Edman
Pressekreterare
0734 - 60 56 71
gustav.edman@lsu.se

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 76 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.