Naturvårdsverket

Minskat tryck på Östersjön; Lettland, Ryssland och Vitryssland överens om att rena Daugava

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 12:01 CEST

Det är nu klart att Lettland, Vitryssland och Ryssland vill skapa en gemensam förvaltning för att rena floden Daugava som rinner genom de tre länderna och mynnar i Östersjön. Ett avtal ska, enligt planerna, skrivas på i november.

Förhandlingarna pågår också när det gäller floden Nemunas som delas mellan Litauen, Ryssland och Vitryssland. Tillsammans svarar de två floderna för cirka 15 procent av de näringsämnen som förorenar Östersjön och orsakar övergödning. Naturvårdsverket har byggt upp ett program för att stödja länderna på andra sidan Östersjön, vilka tidigare ingick i Sovjetunionen. Programmet syftar till att bland annat utveckla ländernas samarbete för att minska föroreningarna och reglera vattenanvändningen i gemensamma vattenområden. Sammanlagt har det svenska stödet varit 8 miljoner kronor (cirka 850.000 euro) sedan 1997 - pengar som inte har fått användas till investeringar utan har gått till att bilda gemensamma vattenkommissioner och utveckla gemensamma regler för miljöövervakning.

- Det är väldigt stimulerande att se hur länder, som relativt nyligen blivit självständiga och som har olika politiska förutsättningar kan nå fram till praktiskt samarbete för att skydda gemensamma vattenresurser, berättar Zofia Tucinska, som ansvarar för Naturvårdsverkets Östeuropaprogram. Ryssland och Estland var först med ett avtal om sjön Peipus (Lake Peipsi) och Narvafloden (the Narva River) 1997 och ett år senare fanns det en gemensam vattenmyndighet, där frivilliga organisationer hade gjort en stor del av förarbetet.

Det nya avtalet mellan Lettland, Ryssland och Vitryssland är tänkt att undertecknas i november, i samband med ett möte om den europeiska konventionen om gränsöverskridande vatten (UN ECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes). Ett halvår senare ska länderna ha tillsatt en gemensam myndighet för att förvalta hela Daugavas vattensystem.

Den kommande vattenkommissionen får till uppgift att utveckla ett åtgärdsprogram för att bland annat minska föroreningarna och införa regler för bevattning. I Lettland är också Daugava ett praktiskt exempel på hur ett blivande EU-land arbetar intensivt med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten.

- När det gäller Nemunas, som är större än Daugava, hoppas vi att ett avtal ska finnas klart nästa år, berättar Zofia Tucinska. Utifrån konventionen om gränsöverskridande vatten har Ryssland sju avtal med grannländer om att gemensamt utnyttja och vårda vattenområden som delas av flera länder.
- När förhandlingsfrågorna är lösta och samarbetet har omsatts i praktiken, finns alla förutsättningar för att kommissionerna och deras arbetsgrupper ska kunna arbeta effektivt för att sanera Daugavas och Nemunas ekosystem, säger Sergej Koskin, chef för vattenenheten vid Ryssland Naturresursministerium.

Den här typen av vattenvårdsavtal finns eller kan bli aktuella för en rad avrinningsområden i Europa. De mest kända är Rhen-konventionen från 1963 och Donau-konventionen 1994.

Naturvårdsverkets program för samarbete kring vattensystemen på andra sidan Östersjön presenteras på engelska och ryska i "The Transboundary Waters Programme of the Swedish Environmental Protection Agency 1997-2002 - Results and Conclusions". Läs eller ladda ner rapporten från www.naturvardsverket.se <http://www.naturvardsverket.se>

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zofia Tucinska, chef för Östeuropaprogrammet Naturvårdsverket, 08-698 11 37 zofia.tucinska@naturvardsverket.se
Dzidra Hadonina, Lettlands miljöministerium, tel. +371 702 6556 dzidra.hadonina@vidm.gov.lv
Sergej Koskin, Ryska Naturresursministeriet, tel. +7 095 953 48 42 skoskin@min.gov.ru
Aleksandr Rachevsky, Ministeriet för naturresurser och miljövård, Vitryssland, tel. +375 172 24328 minproos@mail.belpak.by
Raimondas Sakalauskas, Litauiska miljöministeriet, tel. 370 5 266 35 16, Litauen r.sakalauskas@aplinkuma.lt
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27 anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12 Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85 anneli.nivren@naturvardsverket.se