Näringsdepartementet

Minskat uppgiftslämnade ger mindre regelkrångel för företagen

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:22 CEST

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att utarbeta förslag till hur företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter kan minska. Syftet med uppdraget är att minska företagens administrativa kostnader och att minska uppgiftslämnande som företagen ofta upplever som irriterande och betungande. Utgångspunkten i uppdraget är att företagen bara ska lämna en uppgift en gång till statliga myndigheter.

- Det är oerhört positivt att frågan utreds då den har stor betydelse framför allt för de små företagen. Det här är ytterligare ett steg i arbetet med att göra vardagen enklare för företagen och att öka lönsamheten, säger näringsminister Maud Olofsson.

Bolagsverket ska i sitt uppdrag bland annat kartlägga företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter i Sverige och hur uppgiftslämnande sker i exempelvis Norge. Bolagsverket ska ge förslag till hur företagens uppgiftslämnande kan minska och hur myndigheternas hantering av uppgifter kan samordnas och effektiviseras. I uppdraget ingår också att analysera för- och nackdelar med förslagen, särskilt konsekvenserna för företagen, samt att analysera sekretessfrågor och eventuella effektivitetsvinster som myndigheterna kan göra.

I arbetet ska Bolagsverket samråda med bland annat Nutek, Verva, SCB, Skatteverket, Jordbruksverket och Datainspektionen. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 april 2009.

Bolagsverket får ett anslag om högst 500 000 kronor för uppdraget.


Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Bolagsverkets webbplats (http://www.bolagsverket.se)