ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Minskning av antal företagskonkurser

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:05 CEST

Under årets första hälft försattes 4 204 företag i konkurs. Det var en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Antal anställda i företag i konkurs uppgick till drygt 12 000 personer vilket var en minskning med 16 procent.

I storstadslänen minskade antalet företagskonkurser med 2 procent medan minskningen i övriga landet uppgick till 12 procent. Däremot minskade antalet anställda i företag i konkurs mer i storstadslänen än i övriga landet, 18 procent mot 12 procent. I Stockholms län var antalet företagskonkurser i stort sett oförändrat medan antal anställda i företag i konkurs minskade med 25 procent.

Inom handeln ökade antalet konkurser med 2 procent, främst beroende på en stor ökning inom detaljhandeln. I branschen Datakonsulter och dataservicebyråer minskade antalet konkurser med 15 procent.

Konkurser bland privatpersoner uppgick under årets första sex månader till 215 stycken, en ökning med 5 procent.

Hämta rapporten S2004:005 Konkurser april-juni 2004 på ITPS hemsida www.itps.se


För ytterligare information:
Therése Ericsson, therese.ericsson@itps.se, 063?166621