FAO

Minskning av brucellos i Tadzjikistan när veterinärer privatiseras

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 14:49 CET

1,7 miljoner djur vaccinerade i den centralasiatiska republiken

En dramatisk minskning av brucellos (även kallad maltafeber), en allvarlig sjukdom som drabbar både boskap och människor i Tadzjikistan, framhålls som den första stora framgången för den nationella djurhälsovården som nyligen privatiserats.

Den statliga förvaltningen i den forna sovjetrepubliken var nära att kollapsa under inbördeskriget på 1990-talet och fram till 2004 hade brucellos infekterat 8,5 procent av landets stora får- och gethjordar. Kött- och mejeriproduktionen sjönk och människor som smittades av sjukdomen genom konsumtion av opastöriserad mjölk och ost drabbades av kronisk feber, muskelvärk och kraftlöshet.

Tack vare en nationell kampanj har situationen idag förändrats och sjukdomsnivåerna har sjunkit till omkring 2,5 procent. Kampanjen fick landets veterinärer att organisera sig i ett tadzjikiskt veterinärförbund, vilket idag har 1000 betalande medlemmar. Den bidrog även till att uppdatera veterinärernas kunskaper och utveckla ett nätverk av små kliniker och apotek. Sammantaget har det lett till att 1,7 miljoner djur vaccinerats.

I den inledande och mest akuta fasen subventionerades kampanjen av EU och Sverige genom flera FAO-projekt, men för att få till stånd en bestående privatisering beslutades att subventionerna skulle fasas ut.  Nu får bönderna betala hela kostnaden för varje vaccinering själva, vilket är en stor förändring i tänkesätt från decennier av gratis medicinsk vård under det kommunistiska styret.

Internationella givare och FAO var fast beslutna att främja oberoendet i landet och ville inte att biståndsberoende skulle ersätta statligt beroende.

”Vi klargjorde från början att projektet en dag skulle avslutas och att kostnaden för vaccinering skulle komma att täckas av bönderna själva”, säger Karomattulo Khamroev, nationell konsult och veterinär som har samarbetat med FAO de senaste 11 åren.

Rahmonali Ashurov är chefsveterinär för ett deldistrikt nära Kulyab, en stad där man handlat med boskap ända sedan tiden för Sidenvägen. Ståendes tillsammans med Khamroev på ett fält fullt av får sammanfattar han hur den lokala situationen ser ut just nu: ”Den privata verksamheten blomstrar och antalet djur i vårt område ökar från år till år. De senaste blodproverna visade att vi inte har någon brucellos i den här trakten.”

Framgången sprids

En av de stora fördelarna med FN-systemet är dess neutralitet och förmåga att arbeta systematiskt och oberoende över nationsgränser. FAO har lyckats förmedla lärdomarna från privatiseringssatsningarna och sjukdomskampanjerna i Tadzjikistan till andra delar av Asien.

“Förra året hade vi en workshop i Dushanbe där människor från Georgien, Armenien och övriga delar av Centralasien, men också från Jordanien och Turkiet, kom för att studera hur FAO har hanterat kontrollen av brucellos och för att se vilka lärdomar och arbetssätt de kunde ta med sig tillbaka till sina egna länder”, säger Nassim Jawad, koordinator på FAO:s samordningskontor i Tadzjikistan. Han tillägger att tadzjikiska specialister även har rest till flera grannländer för att dela med sig av sin kunskap.

Jawad, som är född i Afghanistan precis söder om den tadzjikiska gränsen, känner regionen väl och har i sitt arbete stor nytta av sina språkkunskaper. Hans modersmål dari är besläktat med det tadzjikiska språket och han kommunicerar därför obehindrat med sin personal och regeringen. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är för tillfället att underlätta för statliga reformer i jordbrukssektorn.

”Vi är den ledande tekniska institutionen i reformprocessen”, säger han. ”Vi har fått i uppdrag att leda sex arbetsgrupper inom sektorn: jordbruk, vatten, landreform, samhällsstyrning, alternativ finansiering och socialt skydd på landsbygden”.

”Vi träffar arbetsgrupperna en gång i veckan och varannan vecka sammanför vi biståndsorganen och de statliga myndigheterna”, säger han. ”Den statliga delen leds av vice statsministern och biståndsdelen leds av mig. Vi diskuterar reformens framsteg, flaskhalsar och andra frågor”.

För att uppfylla internationella normer har regeringen i landet ändrat lagarna om djurkarantäner och utsädesproduktion.

Shukrullo Rahimnazarov, biträdande jordbruksminister, beskriver situationen så här: ”Det tadzjikiska jordbruket är inte längre statligt. Vårt arbete går nu endast ut på att stödja den privata sektorn som spelar en viktig roll i vårt mål att nå en tryggad livsmedelsförsörjning”.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Privatisering av Centralasien (video)

Veterinärernas seger (bildspel)

FAO:s regionkontor för Europa och Centralasien

FAO:s avdelning för djuruppfödning och djurhälsa