Länsstyrelsen Västerbotten

Minst 222 björnar i länet

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 13:51 CEST

Hösten 2004 fanns minst 140 hanar och 82 honor av brunbjörn i Västerbottens län. Så många olika individer kunde identifieras i de spillningsprover som samlades in i länet för ett och ett halvt år sedan. Resultaten indikerar att björnstammen i länet med stor sannolikhet har nått eller redan överstigit miniminivån för länet, det vill säga 25 årliga föryngringar eller 250 individer.

De flesta honorna konstaterades i Västerbottens inland, väldigt få i fjällområdet och i kustlandet. Medan honorna har en tyngdpunkt i Dorotea, Åsele och Sorsele kommuner har hanarna en jämnare utbredning.

– Det har tagit tid att få fram resultaten, men nu har vi konkreta siffror angående björnstammens storlek i Västerbotten, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.
– Denna information är mycket viktig för ett bra förvaltningsarbete. Det fanns ganska olika uppfattningar om björnantalet, men nu kan alla äntligen sluta gissa. Att björnstammen är så stor underlättar förvaltningsarbetet avsevärt.

Minimisiffra
– Det här är ett lägsta antal som man har fått fram, påpekar Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.
– Säkert har man missat ett antal björnar under spillningsinsamlingen. Hur många björnar det finns totalt i länet kommer beräkningar att visa som Skandinaviska Björnforskningsprojektet ska göra de närmaste månaderna.

Många prover
Totalt lämnades det in 940 spillningsprover för analys. I sammanlagt 524 av dessa hittade man björn-DNA.
- Jägarna gjorde en mycket bra och viktig insats under insamlingen, säger Hasse Johansson, en av Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter i Västerbotten.
– Vi får nu fundera över varför så många prover inte gav något resultat. Det finns ett antal faktorer som kan spela in här. Men totalt sett kan vi vara mycket nöjda med hela undersökningen.

Mervärde
Resultaten från björnspillningsinventeringen ska också användas för att kalibrera jägarnas årliga björnräkning under älgjakten. Med DNA-resultaten kan man beräkna hur många björnar som faktiskt fanns i ett område och jämföra med hur många som sågs där. Resultaten kan också kopplas ihop med den inventering som gjordes i Västernorrlands län år 2004 och den som ska göras i Jämtlands län i år. Med de nya resultaten kan också en mera noggrann beräkning av landets björnstam göras.

Samarbetsprojekt
Länsstyrelsen i Västerbottens län och Jägareförbundet har tillsammans arbetat för att få klarhet i hur stor björnstammen är i länet. I en gemensam insats med andra organisationer och stöd från det Skandinaviska Björnforskningsprojektet har man samlat björnspillning för DNA-analys. Undersökningen finansieras av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Björnforskningsprojektet och Jägareförbundet tillsammans.

Unik arvsmassa
DNA är den arvsmassa som varje organism bär inom sig. Varje individ har en unik struktur och sammansättning av arvsmassan, vilket gör det möjligt att skilja mellan olika individer om man jämför individernas DNA.
Enligt regionala förvaltningsplanen för björn ska spillningsinventering och DNA-analys genomföras i länet vart femte år. Nästa tillfälle blir år 2009.


För mer information se Länsstyrelsens hemsida eller kontakta

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon: 090-10 73 19
Mobil: 070-605 29 80
michael.schneider@ac.lst.se

Hasse Johansson
Jaktvårdskonsulent
Jägareförbundet
Telefon: 090-70 05 44
Mobil: 070-330 06 44
hasse.johansson@jagareforbundet.se


Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70