SIF

Minst 3 procents lönelyft för 305 000 Sifmedlemmar

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 11:18 CEST

Löneökningen för Sifs medlemmar blir minst 3 procent under 2004.
Det visar resultatet av de lokala förhandlingar för ca 10 000 Sifmedlemmar som nu är klara och som har rapporterats in från klubbarna till förbundskansliet.

- Vi vet av erfarenhet att detta antal ger en god fingervisning om hur slutresultatet blir för samtliga våra 305 000 yrkesverksamma medlemmar i de lokala löneförhandlingarna, säger Sifs förhandlingschef Lars-Bonny Ramstedt.
- Minst 3 procents löneökning i år innebär att vi redan nu kan konstatera att 2004 blir bättre än 2003. Jag bedömer dessutom att 2005 blir ännu bättre än 2004. Det är ett bra resultat, som ger garanterad reallöneutveckling, vilket var huvudkravet i de centrala avtalsförhandlingarna.

Till grund för de lokala löneförhandlingarna ligger överenskommelserna på central nivå från i våras. För Sifs största område – avtalet med Teknikarbetsgivarna som rör ca 80 000 av Sifs medlemmar – ger det centrala avtalet en årlig lönepott för den treåriga avtalsperioden på 1,7, 1,8 och 1,8 procent plus 0,5 procent i arbetstidsförkortning och gemensam löneöversyn.
Resultatet av de lokala förhandlingarna som nu har avslutats har därutöver givit 1,3 procent för det första avtalsåret.

I de centrala avtalen var parterna också överens om att tillsammans komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, bl a genom lönekartläggning.

- Det är en av våra viktigaste arbetsuppgifter framöver. Sif satsar 15,8 miljoner under en tvåårsperiod och anställer sju experter som ska ge de lokala klubbarna stöd i arbetet att komma till rätta med att det skiljer 2 175 kronor mellan kvinnor och män i månadslön och lönediskrimineringen av föräldralediga, säger Lars-Bonny Ramstedt.