Skatteverket

Minst 30 000 restauranger och frisörer får personalen specialgranskad nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:12 CET

Riksprojektledare Conny Svensson
Direkttel: 031-743 50 01
Mobiltel: 070-260 70 01

Skattedirektör Inger Lundgren
Direkttel: 054-22 35 36
Mobiltel: 0709-72 09 80

Minst 30 000 restauranger och frisörer får personalen specialgranskad nästa år

Från och med den 1 januari blir alla restauranger och frisörer skyldiga att föra särskilda personalliggare. Syftet är att förebygga svartarbete som är vanligt inom dessa branscher.

- De nya reglerna bidrar till en sund konkurrens. Det är viktigt att företagen sköter personalliggarna redan från början vid årsskiftet så att vi kan uppnå de önskade effekterna av reglerna, säger skattedirektör Inger Lundgren, som ansvarar för arbetet med personalliggarna på Skatteverket.

Begreppet restaurang får en vidare betydelse. Även gatukök, kafé, personalmatsal, catering, centralkök, pizzabutik och andra ställen där man kan inhandla eller hämta mat betraktas som restaurang.

I dagarna kommer matserveringar och frisörer att få brevinformation från Skatteverket om den nya skyldigheten att föra personalliggare.

Det blir dyrt för den som inte sköter personalliggaren.

- Den ska föras löpande och innehålla uppgifter om all verksam personal på arbetsplatsen. Finns det brister i personalliggaren eller om den inte finns tillgänglig vid kontroll tas en avgift på 10 000 kronor ut samt 2 000 kronor för varje verksam person som inte finns antecknad i liggaren. Vid upprepade brister uppgår avgiften till 20 000 kronor, säger Inger Lundgren.

Skatteverket kommer under 2007 att kontrollera efterlevnaden av den nya lagen inom ett riksomfattande projekt. Minst 30 000 näringsidkare över hela landet kommer att få oanmälda kontrollbesök.

- Problemet med svart arbetskraft inom de här branscherna är stort. Vi kommer att på plats kontrollera efterlevnaden av lagen genom granskning av personalliggaren och ID-kontroller av verksam personal, säger riksprojektledaren Conny Svensson.