Ledstiernan AB

Mint säljer P-mint telefonparkeringslicens till Storbritannien

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:42 CEST

Ledstiernans portföljbolag Mint AB, ledande inom telefonparkering med tjänsten "P-mint", har ingått ett exklusivt licensavtal med Paymint Ltd som omfattar Storbritannien och Irland. Paymint Ltd är ett nyetablerat företag som drivs av entreprenörer med tidigare erfarenhet av försäljning och marknadsföring av produkter och system till kommuner i Storbritannien.


Paymint Ltd har mött ett mycket positivt gensvar från kommuner och parkeringsoperatörer i Storbritannien och på Irland under sin införsäljning av "payMint", som telefonparkeringstjänsten kommer att heta i Storbritannien.

"Det här är vårt första, men inte det sista, licensavtal i Europa. Paymint Ltd har en mycket god inblick i parkeringsindustrin i Storbritannien och jag har stora förhoppningar att detta kommer att bli en mycket bra affär för oss båda.", säger Patrik Mossberg, VD Mint AB.

"Vi har bedrivit förarbetet med telefonparkering till kommuner i Storbritannien under ett halvt års tid nu. Med tanke på det oerhört positiva gensvar som vi fått skall det bli mycket spännande att kunna lansera payMint under sensommaren tillsammans med våra första kommuner.", säger Claes Bergstedt, VD i Paymint Ltd. "Vi har dessutom blivit imponerade av det goda rykte som Mint på kort tid lyckats skapa inom parkeringsindustrin, både i Sverige och utomlands. Vi är nu det tredje området efter Sverige och USA/Canada som investerar och lanserar en tjänst baserat på Mint AB's system".

Det framtida ordervärdet är sannolikt betydande när man ser till de positiva gensvaren från kommuner samt till den höga densiteten och mängden av bilister som dagligen söker parkering i Storbritanniens storstäder. Hur stort ordervärdet för Mint AB blir beror på den rörliga ersättning som erhålls från Paymint och är baserad på transaktionsvolymen.


För mer information, kontakta:
Fredrik Linton, Investment Manager Ledstiernan, tel: 08-545 035 17, fredrik.linton@ledstiernan.se
Patrik Mossberg, VD Mint, tel: 08-545 691 00, mobil: 0733-25 40 22, patrik.mossberg@mint.nu
Claes Bergstedt, VD Paymint Ltd, tel: +44-7768-885554, E-post: claes.bergstedt@paymint.co.uk

Om Mint AB
Mint AB utvecklar säkra mobila system och tjänster där mobila transaktioner är en integrerad del. Mint AB är under varumärket P-mint ledande inom telefonparkering och dessutom en ledande teknikleverantör av telefonparkeringssystem under varumärket Mint. www.mint.nu

Om Paymint Ltd
Paymint Ltd säljer och marknadsför mobila telefonparkeringstjänster till kommuner och parkeringsoperatörer i Storbritannien. www.paymint.co.uk

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:


Pressmeddelande 050417

Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på investeringar inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista www.ledstiernan.se.
_____________________________________________
Ledstiernan AB (publ)
Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
info@ledstiernan.se, www.ledstiernan.se