Socialdemokraterna i Uppsala

Minus i plånboken trots höjd habiliteringsersättning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 15:29 CET

På torsdag väntas nämnden för hälsa och omsorg (NHO) besluta att höja habiliteringsersättningen. Förslagen till beslut är att ersättningen höjs med 5 kronor om dagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar nu att en höjd ersättning används för att mildra de höjda busstaxorna som väntas slå hårt mot deltagare på daglig verksamhet.

– Det är angeläget att habiliteringsersättningen höjs ordentligt, 5 kronor räcker inte. Vi vill se en kraftig höjning nu, samtidigt som ersättningen ses över kontinuerligt i framtiden, säger Malena Ranch (MP).

– Daglig verksamhet är viktigt för att personer inom LSS ska ha en meningsfull vardag och ett socialt nätverk. Med dyrare resor riskerar vi att personer isoleras. De ekonomiska marginalerna är små för den här gruppen, varje krona är avgörande, säger Eva Christiernin (S).

– De borgerliga politikerna i nämnden för hälsa och omsorg har medvetet valt att inte höja habiliteringsersättningen, trots att kommunfullmäktige både beslutat och avsatt medel för detta. Personer med funktionsnedsättning är idag våra fattigaste medborgare, många lever hela livet på en nivå på eller under socialbidragsnivån. Att då öka deras utgifter på det här sättet får inte ske, säger Liza Boëthius (V).

Information

Habiliteringsersättningen är en inkomst för personer som deltar på daglig verksamhet inom LSS. Ersättningen är för tillfället 40 kr/dag för heltid och 30 kr/dag för halvtid. Under de senaste tio åren har ersättningen höjts med 1 kr/dag. Med höjningen av busstaxorna räknas månadsavgiften för resor (inklusive färdtjänst) stiga till 790 kr. (S), (MP) och (V) föreslog i landstingets kollektivtrafiknämnd att denna grupp skulle omfattas av pensionärernas rabatt, något den borgerliga majoriteten avslog. För att kompensera de nya resekostnaderna krävs en höjning av ersättningen med 16 kr.

Kontakt:

Malena Ranch, andre vice ordförande (MP)
070-287 46 86 

Eva Christiernin, ledamot (S)
070-438 88 35

Liza Boëthius, ledamot (V)
070-626 07 10