Villaägarnas Riksförbund

Minusränta och amorteringskrav ger paradoxala signaler

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 13:26 CET

Riksbankens räntesänkning innebär att bankerna får allt svårare att placera överskottskapital. Att sätta in det hos Riksbanken kommer inte att ge avkastning, utan tvärtom kosta bankerna pengar. Det gör bolån till mycket attraktiva placeringar för bankerna.

- Riksbankens förra sänkning slog inte igenom fullt ut på bolåneräntorna, och vi kan även denna gång förvänta oss att bankerna använder räntesänkningen till att höja sina marginaler. Men en viss effekt borde ändå synas, eftersom bolån är mycket attraktiva för bankerna, säger Jakob Eliasson, samhällspolitiskchef på Villaägarna.

Det senaste året har bankernas upplåningskostnader sjunkit kraftigt som en följd av sänkt reporänta. För ett år sedan var interbankräntan (Stibor 90) 0,94 procent. Idag är den 0,034 procent.

- När bankernas upplåningskostnader är nära noll eller negativa så blir bolån – som är en mycket säker placering för banken – på två procent en veritabel pengamaskin för banken, säger Jakob Eliasson.

Samtidigt drar Finansinspektionens förslag om amorteringskrav åt motsatt håll.

- Riksbanken gasar samtidigt som Finansinspektionen bromsar. Det riskerar att skapa förvirring på bostadsmarknaden, vilket kan sänka den redan låga rörligheten, säger Jakob Eliasson.

För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Jakob Eliasson, samhällpolitisk chef, 076-848 13 00 

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.