Miris AB

MIRIS FÅR ORDER FRÅN INDIEN PÅ INSTRUMENT AVSEDDA FÖR DEN INDISKA MASSMARKNADEN

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:17 CET

Efter upprepade försäljningar till Indien har Miris fått ytterligare en order på instrument och utrustningar för analys av ko- och buffelmjölk. Ordern, uppgående till ca 45.000 euro, gäller specialanpassad utrustning avsedd för den indiska massmarknaden. Instrumenten och utrustningen är speciellt anpassad för att klara av de tuffa förhållanden som gäller i Indien med avseende på funktion och pris.

Indien har en lång tradition av mjölkproduktion och är idag världens största mjölkproducent. Den indiska massmarknaden har en infrastruktur bestående av mer än 90.000 mjölkinsamlingscentraler samt tusentals kylningscentraler och mejerier. Analysen av mjölk sker direkt på plats och utgör grunden för betalning till mjölkleverantören. Den utrustning som idag finns på mjölkinsamlingscentralerna kan, till skillnad från Miris instrument, oftast inte mäta de parametrar som är nödvändiga för att kunna avgöra om mjölken har en onormal sammansättning p.g.a. otillåtna tillsatser eller utspädning.

Ordern är ett viktigt och betydande steg mot en varaktig etablering i Indien. Tidigare har Miris rapporterat om lyckade utvärderingar och försäljningar till Indien. Under de senaste åren har fusket med mjölk blivit mer utvecklat varför kraven på bättre analysmetoder ökat.

"Den indiska marknaden har blivit Miris enskilt viktigaste och potentialen är betydande. Vi känner oss nu mogna att ta flera avgörande steg mot en fullständig etablering i Indien." säger Miris VD Tony Malmström.

Uppsala den 12 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2010-11-12.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris

Om Miris
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till kunder i totalt trettiotal länder.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här