Miris AB

MIRIS SKRIVER VIKTIGT AVTAL MED ARLA FOODS

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:45 CET

Miris har via sitt dotterbolag LOSAB ingått ett treårs licensavtal med Arla Foods för användning av förbrukningsprodukten LOSStandard. Miris förvärvade LOSAB under slutet av 2010. Det främsta skälet till förvärvet var att få tillgång till förbrukningsprodukten LOSStandard. LOSStandard är en unik långtidshållbar kemisk referensmjölk med känd sammansätting av viktiga parametrar som fett, protein, laktos, m.fl.

Användaren kan med denna produkt själv kontrollera att analysinstrumenten är rätt inställda. LOSStandard löser därmed ett stort problem som mejerier har genom att likställa instrumentens nivåer. För mejerier och mejerikoncerner med ett stort antal mjölkanalysutrustningar är det mycket viktigt att instrumenten visar samma nivåer oavsett vilket mejeri eller land som analysen utförs. Mjölkens sammansättning är viktig för att kunna styra och kontrollera processerna och är betalningsgrundande för producenten. LOSStandard blir därigenom ett viktigt redskap för att säkerställa kvaliteten för mejeriers produkter.

Arla Foods använder produkten på ett flertal mejerier inom koncernen i bl.a. Sverige, Danmark och England samt hos externa samarbetspartners. Genom avtalet kommer Miris att få en betydande löpande licensintäkt i dotterbolaget LOSAB. Genom avtalet har Miris också fått en viktig industriell referens som innebär att den fortsatta lanseringen är industriellt validerad.

- Ett år efter förvärvet av Losab är det en framgång att ha ett licensavtal med Arla Foods. Vi har härigenom säkerställt tillverkning av LOSStandard och ett kassaflöde från produkten. Avtalet är viktigt för oss för att nå ut till andra kunder med samma behov, säger Miris VD Tony Malmström.

Under året har Miris börjat lansera produkten utanför Arla Foods koncernen.

Uppsala den 11 februari 2011

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2011-02-11.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris

Om Miris
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till kunder i totalt ett trettiotal länder.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här