Miris AB

Miris tecknar avtal med Arla - Säkrar licensintäkter tre år framåt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:02 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2011-04/bbb-2011-04.htm#Miris

Miris har via sitt dotterbolag LOSAB ingått ett licensavtal med Arla Foods för användning av förbrukningsprodukten LOSStandard. Avtalet sträcker sig över tre år och innebär att Arla Foods kommer att betala en licensintäkt till LOSAB för att använda produkten. Arla Foods kommer även att tillverka LOSStandard åt Miris. 

beQuoted har talat med Miris vd Tony Malmström om vad avtalet betyder för företaget. 

beQuoted: - Vad används LOSStandard till konkret?

- Alla mejerier är i behov av att kunna styra tillverkningsprocessen för sina produkter. Detta är viktigt både ur kvalitetssynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Det är nödvändigt att råvaran, det vill säga mjölkens innehåll, och dess parametrar som fetthalt och proteinhalt håller god kvalitet. Dessutom är parametrarna betalningsgrundande. 
Varje mejeri i en mejerikedja har egna analysinstrument för att mäta mjölkens innehåll. Om resultaten som kommer från ett mejeris analysinstrument avviker måste man avgöra huruvida avvikelsen beror på processen eller på analysinstrumentet. Det enda sättet att kunna få reda på detta är om man kan likställa instrumenten med en referens. 
Problemet är att man inte vet vad man ska använda för referens för att kunna likställa instrumenten. Att använda sig av vanlig mjölk fungerar inte bra eftersom den inte håller speciellt länge.

beQuoted: - Och hur löser LOSStandard detta problem?

- LOSStandard är en kemisk behandlad mjölk som används som referensvätska. Tack vare att det tillsätts en hemlig ingrediens håller den 4-6 månader. Vad jag känner till finns det ingen likvärdig produkt på marknaden. 

beQuoted: - Vad är historien bakom LOSStandard?

- Vårt dotterbolag LOSAB, som äger receptet till LOSStandard, har under lång tid haft samarbete med Arla Foods, som har använt produkten i 10 år. Att vi köpte LOSAB 2009 berodde till stor del på att vi ville komma åt receptet. 

beQuoted: - Vilken nivå är det på licensintäkten ni kommer att få?

- Det kan jag inte säga exakt. Men jag kan ju säga det att Arla använder runt 40 000 förpackningar per år av produkten. Det kommer att bli en väsentlig omsättningsökning jämfört med de runt 700 000 kr som LOSAB omsätter idag.

beQuoted: - På vilka sätt är avtalet med Arla viktigt för Miris?

- Det innebär att vi kommer igång och börjar tillverka en förbrukningsvara som ger oss löpande intäkter. Det är viktigt. Vi har även produktionen av varan säkrad, eftersom Arla kommer att stå för den.
Det är även viktigt att Arla blir en mycket etablerad referenskund som vi kan använda oss av när vi marknadsför varan till andra mejerier. Arla är världens åttonde största mejeri.


beQuoted: - På vilka marknader ser ni de ljusaste framtidsutsikterna för LOSStandard?

- Det finns ett behov av produkten i hela världen, men de vi kommer att vända oss till i första hand är de stora mejerikedjorna, som finns representerade över hela världen. 
Vi kommer att börja med mejeriföretag i vårt närområde. Sedan hägrar större marknader, som till exempel Indien.