Miris AB

MIRIS UTÖKAR UTLANDSSATSNINGARNA OCH GENOMFÖR RIKTAD EMISSION

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 14:17 CET

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) har enligt bemyndigande erhållet vid årsstämman den 25 mars 2010, beslutat att genomföra en riktad emission av 5 miljoner aktier. Aktierna emitteras till en kurs om 0,90 kr och tecknas av ett 15-tal intressenter, däribland Sten K Johnson via Tibia Konsult AB som tecknat 2.250.000 aktier, samt Maxus AB som tecknat 800.000 aktier. Genom emissionen tillförs Miris 4,5 Mkr före emissionskostnader och efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till totalt 27.247.264 st.

Emissionslikviden kommer framför allt att nyttjas som expansionskapital för etablering av ett lokalt försäljningskontor på den Indiska marknaden, samt för ytterligare försäljningssatsningar på tillkommande marknader, däribland USA.

G&W Corporate Finance har agerat som Miris rådgivare vid transaktionen. För vidare information, se www.gwkapital.se.

Miris VD Tony Malmström kommenterar:
- I samband med försäljningsframgångar för våra instrument för ko- och buffelmjölksanalys i Indien och genom att bröstmjölksanalys blivit viktig för sjukhusens neonatalavdelningar, har Miris tagit in kapital för att öka takten på marknadssatsningarna i framförallt Indien och USA. Ägarbilden stärks dessutom med de tillkommande aktieägarna, inte minst att få in Sten K Johnson på ägarlistan är glädjande.

Uppsala den 23 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: tony.malmstrom@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2010-11-23.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris

Om Miris
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom försäljning till kunder i totalt ett trettiotal länder.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här