Conductive

Missa inte årets konferens! Preventiva insatser - Utsatta barn, 24-25 januari 2012 i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 13:57 CET

Hur ska du agera när du vet eller misstänker att ett barn far illa?

På konferensen Preventivia insatser - Utsatta barn med föreläsningskonsert får du konkreta verktyg och praktiska metoder för hur du ska agera. Du får även förslag på olika framfångsrika rutiner, handlingsplaner och samverkningsinsatser. Kom och lyssna till ledande och erfarna talare och få framgångsrika metoder och verktyg för tidiga och effektiva stödinsatser!

På konferensen får du lära dig:
• Hur du som vuxen kan anpassa ditt sätt att samtala med barn
• Så identifi erar du de utsatta barnen eller barn som du misstänker är utsatta
• Hur ska förskola, skola och socialtjänst agera och hur kan ett samarbete utifrån barnets bästa se ut?

Du kommer bl.a. få lyssna till:
Samtal med barn om viktiga saker i livet
Petter Iwarsson, socialpedagog med vidareutbildning inom familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi, BRIS

Gruppverksamhet för utsatta barn – villkor och möjligheter
Mikael Skaghammar och Elisabeth Andrén, socionomer, Järfälla kommun

Förebyggande arbete och rutin för tidig upptäckt och snabb åtgärd för barn som far illa
Kristina Rosenqvist och Daniel Roos, psykologer, Barnahus Linköping

Klicka här för att komma till programmets hemsida: http://www.conductive.se/preventiva-insaster-utsatta-barn.html#program=talare

Klicka här för att se programmet i PDF: http://www.conductive.se/assets/pdf/con401.pdf

Artikel från SKL om utsatta barn: http://www.skl.se/press/nyheter_2/utsatta-barn-behover-battre-stod-i-skolan

Varmt välkommen till denna viktiga konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.