BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Missa inte Almedalens kanske viktigaste seminarier - om sexuella övergrepp, barn som brottsoffer och barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 16:45 CEST

Under politikerveckan i Almedalen arrangerar BRIS tre viktiga barnrättsseminarier, varav ett gemensamt med SOS-Barnbyar. Det första seminariet går av stapeln söndagen den 3 juli med rubriken" Sexuella övergrepp, att se, stötta och förebygga". Medverkar gör bland annat höjdhopparstjärnan Patrik Sjöberg.

BRIS inleder politikerveckan i Almedalen med seminariet:

Sexuella övergrepp – att se, agera och förebygga
Vad kan vuxenvärlden göra för att se barn utsatta för sexuella övergrepp, ge dem den vård och stöd de behöver och hur kan vi förebygga att de inträffar?
Medverkande: Göran Harnesk generalsekreterare BRIS
Patrik Sjöberg, fd. höjdhoppare och författare
Åsa Kastbom, läkare BUP Elefanten
Maria Stockhaus (M)
Helene Öberg (MP)

Moderator John Chrispinsson
Söndag 3 juli 15.00 – 16.15
Skandiahuset, Tage Cervins gata 3

samt:


Barn som brottsoffer – om rättshanteringens brister
Få anmälningar om våld och övergrepp mot barn utreds och ännu färre går
till åtal. Vilka förändringar måste till för att fler anmälningar utreds och vilket stöd behöver de utsatta barnen från samhället?
Medverkande: Eva Waltré, chef BRIS stödverksamhet
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds Universitet
Ulrika Carlsson (c), ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Fredrik Lundh Sammeli (s) ledamot Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Moderator John Chrispinsson
Tisdag 5 juli 08.30 – 09.30
Skandiahuset, Tage Cervins gata 3


och:

Riskerar vi glömma de mest utsatta i kampen mot fattigdom - barnen?
Barn i fattiga familjer hör till de mest utsatta individerna i världen – oavsett om de bor i Sverige eller i Mocambique. FN:s mål att halvera jordens fattigdom riskerar att missa de allra mest utsatta barnen – de utan vuxenstöd, utan en familj, utan egen röst.
 
BRIS och SOS-Barnbyar startar nu ett samarbete, möjliggjort med stöd från Svenska PostkodLotteriet, för att peka på behovet av ett barnperspektiv i samhällets satsningar på barnfattigdom.
Välkommen till en frukost med mingel, utställningar och ett samtal mellan BRIS, SOS-Barnbyar och experter.

Onsdag 6 juli kl 8.30 – 9.30
Surfers Lodge, Södra Kyrkogatan 5B, Visby

8.45 – 9.15. Samtal på scenen

Samtalsledare: Jens Orback
Medverkande:

Göran Harnesk, generalsekreterare, BRIS
Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar
Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet och VD för Institutet för framtidsstudier
Staffan Landin, arbetar för Gapminder samt som frilansande skribent och föreläsare med fokus fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen.

 

BRIS medverkar också i följande seminarier under veckan:

Måndag 4 juli
Sveriges ungdomar vet vad de behöver!

Under tre år har Fryshuset besökt 150 kommuner och 25 regioner för att inspirera och förbättra situationen för ungdomar genom att låta dem göra sin röst hörd, få upp deras behov på agendan och skapa mötesplats för de som arbetar med unga. Vi har sett tydiga mönster - ungdomars behov och vardag är överraskande lika över hela Sverige.
Plats: Högskolan, sal B24
Tid 14.45 - 15.45

Skandia Idéer för Livet
Plats: Skandiahuset Tage Cervins gata 3
Tid: 15.00 - 17.00

Tisdag 5 juli
Vem tar ansvar för de omhändertagna barnen?

Arrangör Barnombudsmannen
Plats: Skandiahuset Tage Cervins gata 3
Tid 14:00-15:30 

Onsdag 6 juli
Barnsliga rättigheter – Låter vi barnen vara delaktiga?
Arrangör Fryshuset
Plats: Högskolan, sal B24
Tid: 8.30 - 9.30 

Fredag 8 juli
Barnfattigdom= Fattiga Föräldrar
Arrangör Insolvens
Tid: 17.00 - 18.30 i Krukmakarens Hus.

BRIS seminarier under politikerveckan är del av "Barnrättstorget Almedalen 2011" i Skandiahuset på Tage Cervins gata 3. Barnrättstorget är ett samarbete mellan Barnombudsmannen, BRIS, Migrationsverket, Skolinspektionen och Rädda Barnen. Syftet med Barnrättstorget är att lyfta och tillgängliggöra nationella och internationella barnrättsfrågor på en samlad plats under politikerveckan.
Samarbetet möjliggörs tack vare att Skandia upplåter seminarie- och möteslokaler i Skandiahuset.

För mer information kring BRIS seminarier under veckan och Barnrättstorget Almedalen 2011, kontakta presschef Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30 eller cecilia.naucler@bris.se

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se