BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Missa inte Almedalens kanske viktigaste seminarier - om sexuella övergrepp, barn som brottsoffer och barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 07:00 CEST

BRIS kommer att hålla två av kanske de viktigaste seminarierna under politikerveckan i Almedalen, Gotland. Sexuella övergrepp och rättsväsendets agerande kring barn som brottsoffer är de områden som BRIS lyfter under politikerveckan i Barnrättstorget, Skandiahuset på Tage Cervinsgata 3. 

Seminarierna är gratis, men tänk på att det är begränsat med platser.

Sexuella övergrepp – att se, agera och förebygga
Vad kan vuxenvärlden göra för att se barn utsatta för sexuella övergrepp, ge dem den vård och stöd de behöver och hur kan vi arbeta förebyggande mot övergrepp?
Medverkande: Göran Harnesk generalsekreterare BRIS
Patrik Sjöberg, fd. höjdhoppare och författare
Beata Malmgren, socionom BUP Elefanten
Helene Öberg (MP)
Maria Stockhaus (M)

Moderator John Chrispinsson
3 juli 15.00 – 16.15
Skandiahuset, Tage Cervins gata 3


Barn som brottsoffer – om rättshanteringens brister
Få anmälningar om våld och övergrepp mot barn utreds och ännu färre går
till åtal. Vilka förändringar måste till för att fler anmälningar utreds och vilket stöd behöver de utsatta barnen från samhället?
Medverkande: Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Annika Rejmer, rättssociolog, Lunds Universitet
Ulrika Carlsson (c), ordförande Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Fredrik Lundh Sammeli (s) ledamot Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Moderator John Chrispinsson
5 juli 08.30 – 09.30 (vi bjuder på enklare frukost)
Skandiahuset, Tage Cervins gata 3


Riskerar vi glömma de mest utsatta i kampen mot fattigdom - barnen?
Barn i fattiga familjer hör till de mest utsatta individerna i världen – oavsett om de bor i Sverige eller i Mocambique. FN:s mål att halvera jordens fattigdom riskerar att missa de allra mest utsatta barnen – de utan vuxenstöd, utan en familj, utan egen röst.
 
BRIS och SOS Barnbyar startar nu ett samarbete, möjliggjort med stöd från Svenska PostkodLotteriet, för att peka på behovet av ett barnperspektiv i samhällets satsningar på barnfattigdom. Välkommen till en frukost med mingel, utställningar och ett samtal mellan BRIS, SOS-Barnbyar och experter.

8.45 – 9.15. Samtal på scenen

Jens Orback leder ett samtal med:

  • Göran Harnesk, generalsekreterare, BRIS
  • Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar
  • Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet och VD för Institutet för framtidsstudier.
  • Staffan Landin, tidigare Gapminder, nu frilansande skribent och föreläsare med fokus på fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen.

Onsdag 6 juli kl 8.30 – 9.30 (enklare frukost ingår)
Surfers Lodge, Södra Kyrkogatan 5B, Visby

BRIS medverkar också i följande seminarier under veckan:

Måndag 4 juli
Sveriges ungdomar vet vad de behöver!

Under tre år har Fryshuset besökt 150 kommuner och 25 regioner för att inspirera och förbättra situationen för ungdomar genom att låta dem göra sin röst hörd, få upp deras behov på agendan och skapa mötesplats för de som arbetar med unga. Vi har sett tydiga mönster - ungdomars behov och vardag är överraskande lika över hela Sverige.
Plats: Högskolan, sal B24
Tid 14.45 - 15.45

Skandia Idéer för Livet
Plats: Skandiahuset Tage Cervins gata 3
Tid: 15.00 - 17.00

Tisdag 5 juli
Vem tar ansvar för de omhändertagna barnen?

Arrangör Barnombudsmannen
Plats: Skandiahuset Tage Cervins gata 3
Tid 14:00-15:30 

Onsdag 6 juli
Barnsliga rättigheter – Låter vi barnen vara delaktiga?
Arrangör Fryshuset
Plats: Högskolan, sal B24
Tid: 8.30 - 9.30 

Fredag 8 juli
Barnfattigdom= Fattiga Föräldrar
Arrangör Insolvens
Tid: 17.00 - 18.30 i Krukmakarens Hus.

Barnrättstorget – en plats som belyser barnens rättigheter!

Under årets Almedalsvecka anordnar Barnombudsmannen, BRIS, Rädda Barnen, Barn- och Elevombudet, Migrationsverket, samt Skolinspektionen tillsammans Barnrättstorget för att belysa barns rättigheter ur olika perspektiv.

Barnrättstorget är öppet för alla mellan den 3-7 juli. I en serie seminarier diskuteras bland annat hur man kommunicerar med barn i svåra situationer, barn som brottsoffer, ensamkommande barn som söker asyl och barnens rätt till kunskap. Samtliga seminarier hålls på Barnrättstorget med talare som Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, Dan Eliasson, generaldirektör Migrationsverket, Lars Arrhenius, Barn- och elevombud, Ann- Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen och Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Barnrättstorget finns i Skandiahuset på Tage Cervins gata 3 i Visby.
För mer information, vänligen kontakta:

Barnombudsmannen, Catherine Johnsson, pressansvarig 08 692 29 64
Barn- och Elevombudet, Skolinspektionen, Joanna Abrahamsson, pressekreterare, 076 129 76 02
BRIS, Cecilia Nauclér, presschef, 0701 60 88 30
Migrationsverket, Johan Rahm, presschef, 010 485 51 55
Rädda Barnen, Lovisa Ågren och Anders Maxson, 08 - 698 90 90

 

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se