Regionförbundet Örebro

Missa inte bussen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:10 CET

Tid: torsdag 17 februari, kl. 12.15-14.30.
Plats: Regionförbundet Örebro, Forskarvägen 1, Örebro

Stockholm är motorn i Mälardalen och därför hänger Örebroregionens
utveckling mycket nära samman med Stockolms utveckling. Därför är det
intressant att titta in i framtiden i RUFS-bussen där den nya Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, presenteras. Den
17 februari rullar bussen in till Regionförbundet Örebro.

Bussen är inredd för att presentera RUFS 2010 på ett annorlunda och lättsamt
sätt. Men viktigast av allt är att vi får en chans att diskutera de gemensamma
utmaningarna vi står inför i östra Mellansverige:

- Hur ska vi arbeta för att förbättra vår miljö samtidigt som regionen
växer?

- Hur kan vi som en relativt liten storstad fortsätta vara internationellt
ledande?

- Hur ska vi arbeta för att öppna regionen och minska utanförskapet?

- Hur ska vi arbeta för att öppna regionen och minska utanförskapet?

– Stockolms vision är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Hur kan
vi i vårt län bidra till att det blir så? Och hur kan vi på bästa sätt dra nytta av
Stockolms positiva utveckling? Det är två viktiga frågor som vi kommer att
diskutera den 17 februari, säger regionråd Irén Lejegren.

Vill du läsa mer om den RUFS 2010 kan du besöka http://www.tr.sll.se/rufs2010/

För mer information
Lisa Wirén, 072-232 63 77