Landstinget i Jönköpings län

Missad fraktur anmäls enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 13:48 CEST

Värnamo sjukhus anmäler missat benbrott till Socialstyrelsen.
Anmälan gäller en man född 1928 som kom akut till Värnamo sjukhus efter att ha fallit och slagit i vänster knä. På akutmottagningen görs bedömningen att patienten fått en vridning i knäleden. Mannen vårdas tio dagar på ortopediska kliniken. Vid utskrivningen får mannen tillgång till rollator och utökad hemtjänst.

Två dagar efter utskrivningen söker mannen åter sjukhuset eftersom han fortfarande har besvär. När benet åter röntgas upptäcks att han brutit vänster lårbenshals och han opereras. Värnamo sjukhus vill att Socialstyrelsen granskar fallet för att se om något fel begåtts vid behandlingen.

Kontaktperson
Freddy Johansen, chefläkare och ansvarig för Lex Maria i Värnamo sjukvårdsområde 0370-66 77 01.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att de4n drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till ”Patientens direktkanal” som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.