Motala kommun

Missbruk i Motala kartlagt

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:07 CEST

För andra året i rad genomför Motala kommun tillsammans med flera samarbetsparter en kartläggning av narkotikamissbruk i kommunen. Kartläggningen för 2005 är nu klar och den visar att missbruket av narkotika ökar.

Rapporten, som har skickats till Länsstyrelsen, visar att missbruket av narkotika har ökat i Motala. 2005 är antalet kända missbrukare 224, att jämföra med 171 år 2004. Den faktiska ökningen är emellertid inte riktigt så stor som siffrorna visar.

—Vi bedömmer att cirka 25 procent av ökningen beror på att landstinget deltar i kartläggningen för första gången i år, förklarar Lena Henricsson, beredningssamordnare på Motala kommun.

Samarbete
Motala kommun genomför kartläggningen av narkotikamissbruket tillsammans med polismyndigheten, kriminalvårdsmyndigheten och landstinget. Kartläggningen används i det fortsatta arbetet med att minska narkotikamissbruket och förhindra nyrekrytering av missbrukare.

—I sammanställningen finns bara uppgifter baserade på det säkert kända missbruket. Mörkertalet bedöms vara stort, särskilt vad gäller missbruket av cannabis, säger Lena Henricsson.

Ladda gärna ner och läs rapporten Narkotikamissbruket i Motala 2005
http://www.motala.se/upload/Pdf/Nyheter/RapportKartlaggNarkotika05.pdf
och en sammanställning, se http://www.motala.se/upload/Pdf/Nyheter/SammanstallningNarkotika05.pdf