Lifecap AB

Missbrukarnas anhöriga - vägen till framgångsrik missbruksvård!

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2016 09:30 CEST

Lifecaps E-terapi för att hantera medberoende effektiviserar missbruksvården genom att de anhöriga lär sig mer gynnsamma sätt att förhålla sig till sina älskade men missbrukande närstående. Det är vanligtvis konsekvenser, exempelvis i form av gränssättande anhöriga, som gör att en missbrukare väljer att ta hjälp för att tillfriskna.

Kognitiv terapi i form av web-sessioner som kan repeteras, omväxlande med möten med en terapeut som är behjälplig för att gå igenom uppgifter och klargöra strategier och beteenden har visat sig vara ett vinnande koncept: Det blir mer kostnadseffektivt för både behandlingshem och anhöriga, samtidigt som det gör det möjligt att repetera de inspelade avsnitten, någonting som påverkar inlärningen positivt. Under E-sessionerna behandlas alla de ämnen som påträffas i merparten av familjeproblem som är missbruksrelaterade, medan den anhöriga i mötena med terapeuten kan adressera problem som specifika för just den hjälpsökande. 

Nära en missbrukare finns det i regel minst fyra anhöriga som lider. Nu har kunskapen om värdet av att hjälpa de anhöriga börjat skönjas tydligt. En vändningen kom i samband med serien, "Djävulsdansen" som sänts i TV. För en tid sedan uppmärksammade TV4 nyhetsmorgon problematiken i sin intervju med Lifecap-utbildade terapeuten Madeleine Swartz och hennes båda döttrar. Madeleine är lärare på Lifecaps terapeututbildningar samt huvudterapeut i Lifecaps satsning på E-terapi för att hantera medberoende.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap