Region Gävleborg

Missbruks- och beroendevården i Gävleborg blir ännu bättre

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:51 CET

Gävleborgs län får ytterligare 930 000 för att vidareutveckla missbruks- och beroendevården under 2011.

 -  I år kommer vi utarbeta rutiner för hur vi ska arbeta för personer som har komplexa vårdbehov, det vill säga som har behov av vård både för missbruk/beroende, psykiska problem och eventuellt även en somatisk problematik, säger Karin Gisselman, processledare i Gävleborgs län.

I Gävleborg inleddes en intensiv utveckling av missbruks- och beroendevården 2009. Arbetet bygger på att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen så att brukarna får ett så samordnat och professionellt stöd som möjligt. Utvecklingsarbetet har drivits i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, genom Kunskap till praktik.  SKL har bland annat finansierat en processledare som driver utvecklingen i länet.

Kunskap till praktik bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Syftet är att bygga upp ett kvalificerat stöd för att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan aktuell kunskap. Från och med 2011 är utvecklingsarbetet en del av en större överenskommelse med mål att utveckla en evidensbaserad socialtjänst till nytta för brukaren.

För mer information:

Karin Gisselman, processledare Kunskap till praktik i Gävleborg,
mobil 072 – 726 91 22, E-post: karin.gisselman@regiongavleborg.se

Johnny Haraldsson, strateg Välfärd, mobil 070 – 516 34 06,
E-post: johnny.haraldsson@regiongavleborg.se 

Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik, Sveriges Kommuner och Landsting, E-post: gunborg.brannstrom@skl.se, mobil 076-761 58 26