Uppsala Vatten och Avfall

Missfärgat dricksvatten

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 15:26 CEST

Ett reservvattenverk har tillfälligt tagits i drift vilket har gjort att delar av Uppsala stad har fått mörka partiklar i dricksvattnet. Partiklarna består av järn och mangan och är helt ofarliga för människor.

Om man skulle få i sig partiklar passerar de rakt i genom kroppen. Däremot kan de missfärga ljus tvätt.

Anledningen till att reservvattenverket har tagits i drift är att en stor vattenledning måste flyttas när Trafikverket ska gräva ner järnvägen norr om Uppsala.

Uppsala Vatten arbetar för närvarande med att åtgärda problemen genom att spola bort det missfärgade vattnet. Det är svårt att bedöma hur länge partiklar kommer att finnas kvar.

Mer information

Teresa Frykman, Marknadschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 94 11

Sven Ahlgren, Planeringschef Uppsala Vatten och Avfall AB, telefon 018-727 93 53


Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.

Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.