BOSB

MIssförstånd om Cykelköket

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 10:40 CET

Vi har noterat att oppositionen i Tekniska Nämnden är kritisk till förslaget om finansiering av Cykelkökets verksamhet eftersom man anser att den konkurrerar med cykelhandlare och cykelverkstäder. Vi vill gärna förklara vår ståndpunkt.

Till att börja med uppskattar vi den kritiska hållningen; också vi vill hålla en tydlig rågång mellan offentligt finansierad och kommersiell verksamhet. Och som aktiva cyklister är vi mycket angelägna om att Malmö ska ha en mångfald av ekonomisk solida företag i branschen. Därför vill vi också gärna räta ut några frågetecken när det gäller vår verksamhet.

 - Man kan inte få sin cykel lagad på Cykelköket. Man kan låna verktyg, slå i handböcker och få råd av personal och volontärer, men jobbet gör man själv.

 - Man kan inte köpa cyklar på Cykelköket. Däremot får vi donationer av begagnade cyklar som annars skulle ha fraktats till återvinningen. Dessa kan våra besökare renovera till sig själva.

 - Vi bedriver kursverksamhet i allt från basal cykelskötsel till avancerad hjulbyggnad. Vår målsättning är att malmöbornas cyklar ska rulla lätt och säkert, mer och längre. Inte sällan är kursledarna mekaniker från stans cykelverkstäder.

 - När vi startade verksamheten gjorde vi ett rejält fotarbete för att förklara för cykelhandlarna vad vår verksamhet går ut på och undanröja missförstånd. Idag har vi ett mycket bra samarbete; lokala cykelhandlare donerar begagnade verktyg och så här skriver den svenska cykelbranschens organ Cykelsmart om oss: 

"Det är verkligen ett projekt som ligger i tiden, både vad gäller det ökande cyklandet och återvinningstänket. Vi vill också slå ett slag för att den gamla devisen ”en trasig cykel duger inte till något” ska gå i graven. Är din cykel trasig? Gå till cykelköket och laga den eller skänk bort den, det finns alltid delar som någon annan kan ha nytta av."

Den som har fler funderingar eller vill komma på ett studiebesök är hjärtligt välkommen. 

cykelkoket@gmail.com


Cykelköket är en öppen gratis verkstad för att serva, laga och reparera cyklar. Vi ordnar kurser och workshops samt samlar in gamla cyklar som genom våra besökares försorg får ett andra liv. Vi jobbar aktivt för resurshushållning och för att bryta killdominansen i verkstäderna. 

Cykelköket i Malmö startade i april 2011 som Sveriges första i sitt slag. Vi sätter verktyg i händerna på närmare 6 000 besökare per år.

http://cykelkoket.blogspot.se