Studsvik AB

Missöde i Studsviks isotopproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:57 CEST

Den 20 september inträffade ett missöde i ett laboratorium för tillverkning av radioaktiva strålkällor innehållande Iridium-192.

Vid händelsen har radioaktiva partiklar kommit ut ur hanteringscellen och kontaminerat laboratoriet. I samband med missödet har radioaktiva partiklar också kommit ut i omgivningen via ventialtionssystemet. Den personal som arbetade med hanteringen har endast fått små stråldoser. Mätningar i omgivningarna på mark och vegetation har utförts av Studsvik och Statens strålskyddsinstitut. Mätningar visar på mycket låga stråldoser till omgivningen.

För att förhindra att en liknande händelse inträffar har rutinerna för arbete i hanteringscellen setts över och kompletterande larmanordning installerats.

För ytterligare upplysningar kontakta Peter Askeljung, 0155-22 17 46.

Se även www.studsvik.se

Kort om Studsvik
Studsvik är en teknologikoncern med ledande ställning inom nukleär teknik. Studsvik utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, som bidrar till att lösa kunders miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem i samband med utnyttjande av främst nukleär teknik, men även andra industriella processer. Studsviks verksamhet är internationell och kunderna utgörs främst av kärnkraftverk och kärnbränsleproducenter, men innefattar även industriföretag och aktörer inom vårdsektorn. Studsvik består av sex affärsområden - Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering, Avveckling och rivning, Bestrålningstjänster samt Nukleärmedicin.