Landstinget Blekinge

Misstänkt fall av multiresistenta bakterier på Blekingesjukhusets intensivvårdsavdelning

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 16:51 CEST

En patient som vårdas på Blekingesjukhusets intensivvårdsavdelning i Karlskrona, misstänks ha drabbats av multiresistenta bakterier (s.k. MRSA-smitta).

- Vi är inte helt säkra på att det handlar om multiresistenta bakterier. Enligt de rutiner vi har måste också provet analyseras på Universitetsjukhuset i Lund och vi väntar definitivt besked i morgon, säger Blekingesjukhusets chefläkare Urban Sjöblom.

Multiresistenta bakterier är ett växande problem inom sjukvården och de är svårbehandlade eftersom de inte går att behandla med traditionell antibiotika. Multiresistenta bakterier är också svårupptäckta eftersom man kan vara bärare av dem utan att ha några symtom.

- Vanligtvis innebär det inga allvarliga komplikationer om en patient drabbas av multiresistenta bakterier. Det är i vissa enstaka fall som patienter kan bli svårt sjuka och det är därför som vi vidtar olika försiktighetsåtgärder nu, säger Urban Sjöblom.

Blekingesjukhuset har tagit initiativ till provtagning av alla patienter som har vistats på intensivvårdsavdelningen under den period som den man som misstänks ha smittan har
funnits på avdelning. Likaså pågår provtagning av all personal som har varit i kontakt med patienter som har vistats på avdelningen under den aktuella perioden (från och med den 5 oktober).

Blekingesjukhuset följer de anvisningar som finns för misstänkt MRSA-smitta. Bland annat har det rum som patienten har legat i rengjorts enligt särskilda rutiner.

Patienten ligger också isolerad i ett särskilt rum. Alla de patienter som har varit på intensivvårdsavdelningen under den aktuella perioden men som nu finns på andra avdelningar på Blekingesjukhuset, får ett omhändertagande enligt särskilda rutiner.

I väntan på slutgiltigt besked om huruvida det är MRSA-smitta, ställs merparten av alla planerade operationer in. Akuta operationer genomförs och särskilda åtgärder har vidtagits för att dessa operationer ska kunna genomföras.

- Anledningen till att vi vidtar dessa åtgärder trots att vi med säkerhet inte vet om det är MRSA-smitta är att vi vill förhindra smittspridning. Vi måste under rådande
omständigheter arbeta förebyggande, säger Urban Sjöblom.

Anhöriga till patienter som har vistats på intensivvårdsavdelningen i Karlskrona under de senaste två veckorna kan om de är oroliga kontakta Blekingesjukhuset på telefonnummer 0455-73 10 00 för särskild information. Be i så fall om att få prata med smittskyddssköterskan.

För mer information
Titel: chefläkare
Namn: Urban Sjöblom
Tel: 0455-73 45 00

Titel: överläkare,
infektionskliniken
Namn: Bengt Wittesjö
Tel: 0455-73 44 39

Titel: verksamhetschef
(anestesikliniken, Karlskrona)
Namn: Birgitta Ståhl
Telefon: 0455-73 52 70

Presskontakt
Titel: informationschef
Namn: Madeleine Flood
Tel: 0455-73 40 19
Mobil: 0734-47 10 07