Ystads kommun

Misstankar om blyföroreningar vid stranden väster om Marinan

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 07:30 CEST

Ystads kommun har fått tydliga indikationer på att det kan finnas förhöjda värden av bly vid stranden väster om Marinan i Ystad. Kommunen har nu beslutat sig för att göra ett antal provtagningar av vattnet och under tiden vattnet är på analys sätts skyltar upp som avråder från bad.

-  Den här stranden har aldrig varit utpekad som badplats, men nu när Marinan är färdigbyggd inser vi att det kan vara frestande att bada vid den näraliggande stranden. Därför sätter vi upp provisoriska skyltar och gör en analys av vattnet på ett oberoende laboratorium, säger Kerstin Wulff, samhällsbyggnadschef i Ystad.

Kommunen har fått indikationer på att det kan finnas förhöjda halter av bly i vattnet. Normalt mäter man förekomsten av bakterier vid en badstrand, men det har aldrig varit aktuellt på denna strand eftersom den aldrig har varit benämnd som badstrand. Det är en skolklass på Österportsgymnasiet som i sin undervisning har mätt upp 30 gånger högre blyvärde än det marina gränsvärdet.

-  Vi tar detta på stort allvar och därför gör vi provtagningar två gånger om dagen under denna vecka. Sedan skickar vi dessa prover till ett ackrediterat laboratorium för analys, säger Mona Ohlsson, miljö- och klimatstrateg på Ystads kommun.

Så snart som möjligt kommer kommunen att sätta upp provisoriska skyltar som avråder allmänheten från att bada vid stranden strax väster om Marinan.

-  Självklart kan vi inte förbjuda människor från att bada där, men vi rekommenderar det inte. Det har aldrig varit en badstrand och sannolikt kommer den inte att blir det heller. Jag rekommenderar alla att bada på våra badplatser, säger Mona Ohlsson.

Fakta:
·  Det man brukar mäta när det gäller badvatten är bakteriehalten. Utifrån provsvaren klassas vattenkvaliten då som tjänlig, tjänlig med anmärkning eller otjänlig.

·  Här är en länk till kommunens officiella badplatser (till Smittskyddsinsitutets webbplats ”Badplatsen): http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/

·  Blyvärdet mäts utifrån ett årsmedelvärde. För att vara säker på blyhalten behöver man ta prover under lång tid för att få fram årsmedelvärdet.

·  Gränsvärdet för bly är satt för att skydda den marina ekologin. För människor finns inget gränsvärde.

Mer information:
Kerstin Wulff, chef Samhällsbyggnad, Ystads kommun, 070-947 74 50
Mona Ohlsson, miljö- och klimatstrateg, Ystads kommun, 0709-47 72 17
Nicklas Ljungström, ordförande Miljöutskottet, Ystads kommun, 0706-50 20 01

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikatör, Ystads kommun, 070-947 79 80

Aktuell information www.ystad.se