Svenska Basketbollförbundet

Misstankar om matchfixing inom basketsporten

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 15:00 CET

I februari 2013 gjorde Svenska Spel och Svenska Basketbollförbundet (SBBF) en gemensam polisanmälan gällande misstankar om matchfixing.  Omständigheter i slutet av, och direkt efter, en match som spelades i Basketligan herr i december 2012, ledde till att SBBF observerade ett antal oklarheter kring huvuddomarens agerande. Detta, i kombination med att Svenska Spel noterade ”avvikande spelmönster” på denna match, ledde till att parterna startade en gemensam utredning som alltså ledde till en polisanmälan. I anmälan ingick också en del kompletterande material utöver den aktuella matchen.

Senare framkom nya uppgifter kring spel på svenska basketmatcher, varför Svenska Spel och Svenska Basketbollförbundet startade en ny utredning.  Såväl spelinformation kring gjorda insatser och uttagna vinster, liksom SBBFs efterhandsanalyser av matcher, stärkte misstankarna och en ny polisanmälan gjordes i december 2013. Denna anmälan har lett till att en ny förundersökning nu startas av polis och åklagare.

Det handlar om en handfull matcher där Svenska Spel har konstaterat ett ”kraftigt avvikande spelmönster”, antingen på enskild match eller i kombination med andra matcher. Enskilda vinster på mycket höga belopp har konstaterats. Fakta kring insatserna i tid och rum, vinstprocent mm medför att det är viktigt att rättsvårdande myndigheter får utreda händelserna.

SBBF har i denna nya utredning i efterhand analyserat berörda matcher och då funnit enskilda domarinsatser som väcker vissa frågetecken. Det finns ytterligare fakta och iakttagelser som ger stöd för utredningen, som har överlämnats med anmälan.

Det bör understrykas att utredningen indikerar att misstänkt matchfixing övervägande avser ”storlek på segermarginal” (s.k. handicap-spel) snarare än vilket lag som vinner.

Svenska Spel och SBBF har således anmält ett antal händelser i Basketligan herr under 2012. Det är utredande myndigheter i rättsväsendet som bedömer vilka åtgärder som kan följa av deras förundersökning, och om några individer kan misstänkas för brott.

Svenska Basketbollförbundet har mot bakgrund av de fakta som framkommit tagit beslut avseende Elitdomargruppens sammansättning. Detta beslut är helt baserat på SBBFs Värdegrund och Tävlingsbestämmelser, och således inte en juridisk bedömning.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Söderkvist, informationsansvarig, Svenska Spel, tel 070-245 31 16  
Hans von Uthmann, ordförande Svenska Basketbollförbundet, tel 070-359 50 74

Svenska Basketbollförbundet, som bildades 1952, har i uppgift att leda utvecklingen av basket i Sverige. Prioriterade områden är tävling, utveckling/utbildning och landslagsverksamheten.