Svenska Hästars Värn

Misstroendeförklaringen lades till handlingarna och styrelsen fick ansvarsfrihet på Svenska Hästars Värns årsmöte

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2016 22:25 CEST

En misstroendeförklaring lämnades in till Svenska Hästars Värn i februari i år med 10 underskrifter. Misstroendet riktade sig till styrelsen och dåvarande ordförande Carina Nordell och rörde frågor som avhopp från styrelsen, brist på delegation av arbetsuppgifter samt räddningsstallet.

Ett enigt årsmöte, den 16 april på Nötesjö konferensanläggning utanför Malmö, beslöt efter genomgång att lägga misstroendeförklaringen till handlingarna samt ge hela styrelsen ansvarsfrihet.

Så här säger Carina Nordell efter årsmötet:

  • Det är beklagligt att man väljer att dra ner föreningen i smutsen på det här sättet. Det finns andra sätt att framföra sina åsikter utan att skriva en missförtroendeförklaring och sprida den på sociala medier.

Carina säger också:

  • Nu har årsmötet sagt sitt, ärendet är utagerat och föreningen går vidare med det den ska göra. Arbeta för hästar som far illa!

Mats Balke, kassör menar:

  • Enligt vår externa revisors bedömning fanns inget i styrelsearbetet under föregående verksamhetsår som inte främjat föreningens verksamhet och mål. I och med att inga styrelsemedlemmar heller uttryckt någon avvikande uppfattning mot fattade beslut och inte heller reserverat sig i något protokoll under året måste det anses som att sittande styrelse vid varje enskilt tillfälle stått eniga bakom alla fattade beslut.

Sammantaget är revisorns bedömning att verksamheten i föreningen bedrivs på ett för omhändertagna hästars del kostnadseffektivt och bra vis.

Under mötet gick man igenom ovanstående anklagelser gällande 2015 samt både styrelsens och revisorernas svar på detta varefter årsmötet enhälligt valde att lägga dessa till handlingarna och bevilja ansvarsfrihet för hela styrelsen. Årsmötet valde även att ge tidigare ordförande Carina Nordell fortsatt förtroende att verka i styrelsen som ledamot.

Svenska Hästars Värn

Kontaktperson: Terese Askerstedt, ordförande. 070-773 64 48

terese.shv@gmail.com