Fortum Sverige AB

Missvisande jämförelse om Fortums resultat i Svenska Dagbladet/E24

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:07 CET

I en artikel i Svenska Dagbladet/E24 den 21 februari 2011 ges en missvisande jämförelse av Fortums ekonomiska resultat. Jämförelsen utgår från resultatet per anställd, vilket inte alls är ett relevant mått för energibranschen eller andra kapitalintensiva branscher.

Därtill jämför artikeln ett av Fortums affärsområden med EON Sverige, Vattenfalls hela Nordenverksamhet och hela EdF-koncernen. Fortum är ett noterat bolag på Helsingforsbörsen som verkar på en integrerad nordisk marknad. Fortum har fem affärsområden - Power, Heat, Electricity Sales, Distribution och Russia, som innehåller både kraft- och värmeproduktion i Ryssland. Vi rapporterar transparent enligt affärsområden och inte enligt geografiska gränser. En mer korrekt jämförelse behöver utgå från Fortums koncernsiffror.

I artikeln anges inte att Fortum-koncernen förra året hade ett rörelseresultat på 16 miljarder kronor (1,8 miljarder euro). Samtidigt nämns inte i artikeln att Fortum-koncernen under förra året genomförde investeringar på närmare 11 miljarder kronor (1,2 miljarder euro). Under de kommande åren planerar Fortum investeringar för 14-16 miljarder kronor (1,6-1,8 miljarder euro), årligen, i kraft- och värmeproduktion och elnät.

I artikeln jämförs resultatet per anställd i energibolag och ett antal svenska basindustriföretag. Ett relevant jämförelsemått som också inkluderar hur mycket kapital som binds upp i verksamheten är istället företagens avkastning. Det visar vilken avkastning som företagen har på det arbetande kapitalet.

En jämförelse av avkastningen på sysselsatt kapital 2000-2009 visar att avkastningen till exempel i den svenska gruvnäringen var högre (15 %) än för de tre största nordiska energibolagen (12 %). Fortum-koncernens avkastning på sysselsatt kapital 2010 var 11,6 %.

För ytterligare information kontakta; Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com