Inspirera

Mitt bidrag till kvinnors hälsa under 2010

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 11:49 CET

I första kapitlet beskrivs kontrollens funktion och syfte och hur den skapas och kommer till uttryck. Begreppet kontrollbalans introduceras och du får även en del övningar för att förstå ditt och din omgivnings kontrollbehov. Emma presenterar också sin egen kontrollförändringsresa.

I kapitlet Kontrollbeteenden kommer du att få ta del av en hel rad kontrollbeteenden för att lära känna både dina och andras mönster och beteenden i fråga om kontroll. Här får du också förståelse för uppkomsten av kontrollbehoven utifrån vilka allmänmänskliga behov som ligger bakom våra beteenden.

För att ge dig insikt om att du har områden att kontrollera som du kanske inte är medveten om har jag skapat kapitlet Medvetna val. Här får du vägledning i att ta kontroll genom medvetna val över din omgivning, vart du ska, hur du påverkas av din historia, hur du använder din tid och hur din självbild styr dig till vardags.

Förändring är aldrig något vi kan kontrollera oss bort från att hamna i, men vi kan med hjälp av kontroll av rätt saker hantera, utnyttja eller framkalla bästa möjliga konsekvenser av förändring. Kapitlet Förändring ger dig perspektiv på förändring, förståelse för förändringsprocessen och verktyg för hur du ska kunna leda dig själv i och genom förändring på bästa sätt.

Kapitlet Känslokontroll guidar dig när du kontrollerar det som försiggår i dina inre processer, utifrån dina behov. Kontroll av ditt fokus, dina tankar, dina regler för känslor och välmående, den betydelse du tillskriver händelser och övningar som ger dig insyn i  och kunskap om ditt inre känsloliv.

I vår utseendefixerade värld har många glömt bort eller kontrollerat bort sina kropp. Kapitlet Kroppskontroll ger dig därför råd för hur du kan lära känna din kropp, kontrollera att fördelaktigt kroppsspråk och använda din kropp på ett levande sätt.

Bokens avslutande kapitel, Levande liv, utgår ifrån att du aldrig någonsin kan kontrollera verkligheten. Men du kan lära dig att leva i nuet och tillvarata och uppleva allt du har i varje ögonblick. Här får du kunskaper och övningar för att göra ditt liv mer levande genom att vara mer närvarande och uppskatta nuet mer genom att ge till andra och växa som människa, både i yttre och inre bemärkelse.

Boken 'Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov' Forum förlag finns i din butik månadsskiftet jan-feb.