Mitt Liv

Mitt Liv och Aberdeen Asset Management: Tillsammans gör vi skillnad

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 12:34 CET

Foto: Pixabay

Mitt Liv och Aberdeen Asset Management har inlett ett samarbete med syftet att kunna göra skillnad i den lokala svenska marknaden. Genom att vara en del i Mitt Livs mentorprogram öppnas möjligheter för personer med utländsk bakgrund att integreras på den svenska arbetsmarknaden. Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare med verksamhet i 25 länder världen över och med stark lokal förankring i Sverige. Bolaget har ett koncerngemensamt välgörenhetsprogram där medarbetarna i varje land nominerar och röstar fram den verksamhet man vill stödja i den lokala marknaden och i år föll valet på Mitt Liv.

— Vi är glada att få möjlighet samarbeta med Mitt Liv. Dels är det en organisation som verkligen gör skillnad både på individnivå men också för oss som bolag, dels är Mitt Livs fokus på mångfaldsfrågor och integration en viktig fråga för Aberdeen som helhet. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till bredare perspektiv och nya infallsvinklar, det bidrar till en ökad trivsel och motivation hos medarbetare vilket i sin tur genererar tillgång till fler kundgrupper och ökad lönsamhet, säger Susanne Edström, HR Manager, på Aberdeen i Sverige.

Aberdeen kommer vara en del i Mitt Livs mentorprogram, Mitt Livs Chans. Det innebär att anställda kommer ha möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv. Några kommer också att medverka som mentorer och stötta en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden.

— Vi på Mitt Liv är väldigt glada för samarbetet med Aberdeen. Genom att vara en del i Mitt Livs Chans, öppnas möjligheter för den som vill in på den svenska arbetsmarknaden. Det ger också en möjlighet för våra samarbetspartners att göra en konkret skillnad och få ökad kunskap om värdet och lönsamheten med mångfald. Det är genom möten som nya perspektiv kan komma till och fördomar ifrågasättas och brytas, säger Henrietta Bean, Verksamhetsansvarig på Mitt Liv i Stockholm.


Fakta om Aberdeen
Aberdeen är en global kapitalförvaltare med verksamhet i mer än 25 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning som omfattar aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. Alla våra investeringslösningar drivs av vårt engagemang för okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer på www.aberdeen-asset.se


Fakta om Mitt Liv
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor.

Läs mer på www.mittliv.com


Presskontakt

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Aberdeen — Lena Ellertsson Freedman, 0703-24 16 40, lena.ellertsson@aberdeen-asset.com