Mitt Liv

Mitt Liv och Stockholms stad startar samarbete

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 06:00 CEST

Foto: Pixabay

Mitt Liv har startat ett samarbete med Stockholms stad. Detta som ett led i deras kontinuerliga jämställdhets- och mångfaldsarbete.

– Vi på Mitt Liv är otroligt stolta över förtroendet att påbörja ett samarbete med Stockholms stad. Deras engagemang inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor ger goda förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete. Vi hoppas på en positiv resa tillsammans för att skapa fler vägar in i arbetslivet för fler, säger Henrietta Bean, regionansvarig Mitt Liv AB (svb) i Stockholm.

Under 2016/2017 kommer Stockholms stad vara en del i Mitt Livs adept- och mentorprogram, vilket innebär att chefer i staden får möjligheten att bli mentorer åt akademiker med utländsk bakgrund, som saknar arbete motsvarande deras kompetens. Detta för att ge dem ökad insikt och förståelse för den svenska arbetsmarknaden, jobbsökningsprocessen och ge professionella kontakter och nätverk.

Det innebär också att Stockholms stads chefer kommer få möjlighet att öka sin kunskap om mångfald och vidga sina perspektiv, få erfarenhet av coachning och handledning samt få ett breddat nätverk och nya kontakter.

Uppdraget inleds med utbildning och Mitt Liv erbjuder löpande kontakt och återkoppling utifrån behov. Programmet har ett antal gemensamma träffar tillsammans med andra mentorer och adepter.

Stockholms stad har valt att delta i årets adept- och mentorskapsprogram. Mentoruppdraget pågår från slutet av oktober 2016 till och med juni 2017.

Fakta om Stockholms stad
I Stockholms stad arbetar över 41 000 personer. Verksamheterna spänner över en rad olika områden – exempelvis vård och omsorg, utbildning, teknik, kultur, miljö och stadsbyggnad. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Läs mer på www.stockholm.se

Fakta om Mitt Liv
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Läs mer på www.mittliv.com


Presskontakt
Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Stockholms stad — Kristina Hörnqvist, 08-508 29 329, kristina.hornqvist@stockholm.se