Mitt Liv

Mitt Livs Val Insamlingsstiftelse – Upprop

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 11:04 CET

Göteborg den 11 december 2015


Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mitt Liv AB (svb) har nu startat en insamlingsstiftelse för att ytterligare kunna bidra till att minska segregationen i samhället genom att fler ungdomar utbildar sig vidare efter gymnasiets - en allt viktigare förutsättning för att hitta ett arbete och bryta onda cirklar.

Pengar som inflyter efter detta upprop ska tillföras den nybildade stiftelsen ”Mitt Livs Val Insamlingsstiftelse”. Insamlingsstiftelsens ändamål är att genom utbildning, nätverk och andra aktiviteter sänka trösklar och öka möjligheten för ungdomar från områden med socioekonomiskt sämre förutsättningar att välja vidareutbildning.

Initialt lämnas bidrag till Mitt Livs Val Insamlingsstiftelses bankgiro 543-0723. Stiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett så kallat 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.


Dag Mannheimer
Ordförande i styrelsen för Mitt Livs Val Insamlingsstiftelse
+46 7 02 22 63 38