Mitthem

Mitthem och Inre Hamnen tilldelas träpriset 2007

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:12 CET

Mitthem har tilldelats Träenighetens träpris 2007 för sina trähus i Inre Hamnen.

I kriterierna för priset står bland annat:

"Träpriset skall främja insatser för utvecklande av ny teknik och nya
produkter samt utökad användning av trä som material."

Mitthem tilldelas priset för uppförandet av fem stycken sexvåningshusen i
massivträ som byggts i Sundsvalls Inre Hamn. Dessa är de högsta
massivträhusen i Skandinavien. I samband med uppförandet drevs ett
utvecklingsprojekt för att dokumentera de erfarenheter man gjort under
byggnationen för att förenkla för kommande liknande projekt. Resultaten
finns tillgängliga på www.solidwood.nu.

Träpriset 2007 tilldelas även IBI Sverige AB, för uppförandet av Solbackens
handelsområde i Skellefteå, som domineras av trä.

Priset kommer att delas ut i samband med Treäfestivalen i Skellefteå den 20
februari.

- Det är mycket roligt att våra hus i Inre Hamnen återigen fått
uppmärksamhet utanför Sundsvall. Att husen nu tilldelas Träeninghetens
träpris 2007 modernsvisar på det stora intresse husen i Inre Hamnen väckt
både nationell och internationellt. Tyvärr har många Sundsvllsbor svårt med
förändringar i stadsbilden och ännu inte förstått värdet av att vi driver
projekt av den här typen. Det stärker Sundsvalls varumärke och gör regionen
mer intressant för investerare, inflyttare och näringsidkare, säger Mitthems
VD Hans Selling.Mer information om Träenighetens träpris finns på www.traenigheten.com
eller lämnas av:

Mitthem
Hans Selling, telefon 060-13 95 32, 070-513 95 39
Eric Liljeström, telefon 060-13 95 15, 070-597 95 15.