Releasy Customer Management

Mittmedia inleder samarbete med Releasy inom kundservice

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2012 15:26 CEST

Under våren 2012 inledde Releasy och Mittmedia ett samarbete som innebär att Relasy är overflowpartner till Mittmedia. 

Samarbetet innebär att Mittmedias kunder snabbt får svar på sina prenumerationsfrågor och Mittmedias egen kundservice kan hålla en förhållandevis jämn bemanning trots förändringar i samtalsvolymer under året.

”Tack vare Releasy ser vi sommarens planerade samtalsökningar med tillförsikt”, säger Viktoria Winberg, Chef marknadssupport Mittmedia Privatmarknad.

Releasy driver uppdraget från sitt callcenter i Borlänge som har ca 100 anställda. Releasy befinner sig i en expansiv fas då företaget har en positiv utveckling både på befintliga och nya uppdrag.

I Mittmedias koncern ingår 17 tidningar, bl.a. Nya Ludvika Tidning, Falu Kuriren, Gefle Dagblad och Arbetarbladet. I koncernen ingår också bland annat Mittmedia print och ett antal fastighetsrörelser.

Releasy Customer Management är leverantör inom outsourcad kundservice och försäljning. Releasy har ca 430 medarbetare på tre produktionsorter; Linköping, Skövde och Borlänge, samt huvudkontor i Stockholm. Med innovativ teknik och hög kompetens erbjuder Releasy ett brett utbud av kundservice genom kontaktvägar från traditionell telefoni till chat och sociala medier, vilket skapar såväl kundlojalitet som ökad försäljning.