Mittstråket

Mittstråket Sundsvall - Trondheims sysselsättning, befolkning och BRP 2040

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 09:21 CEST

I samverkansprojektet Mittstråket, Sveriges största regionalfondsprojekt, investerar vi hundratals miljoner mellan Sundsvall och Storlien i åtgärder för färre obevakade korsningar mellan väg och järnväg, expresscykelvägar och pendelparparkeringar för att få snabbare restider, ökad trafiksäkerhet, och för att företag ska kunna lasta mer av sitt gods på järnväg. Projektets investeringar i väg, järnväg och gång- och cykelvägar gör det lättare för alla som reser i Mittstråket att välja snabba och hållbara transporter från dörr till dörr. 


WSP har på uppdrag av projekt Mittstråket, tagit fram ett kunskapsunderlag där de analyserat hur  förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra till utveckling och tillväxt vad gäller sysselsättning, befolkning och bruttoregionprodukten (BRP). Det vill säga det totala ekonomiska tillskottet som infrastrukturåtgärderna ger tillbaka till regionen. Projekt Mittstråket bjuder nu in regionala poltiker, tjänstemän och näringsliv till ett lunchseminarium där rapportens resultat presenteras och diskuteras. 

Media är välkommen att medverka under hela eller delar av seminariet.

Tid: Fredagen den 27 april kl. 12 - 13: 30

Plats: Clarion Hotel Grand, Östersund 

Program

12:00 Lunch 

12:30 Välkommen, Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalens representant i styrgruppen för Mittstråket  

12:40 Tillväxt och utvecklingspotential i Mittstråket, Jonas Börjesson, WSP

13:00 Reflektioner i panelsamtal: Robert Uitto (S) Region Jämtland Härjedalen, Anders Edvinsson (S) Östersunds kommun, Eva Hellstrand (C) Region jämtland Härjedalen och Knut Rost Diös Fastigheter

13:30 Avslutning och tack, Daniel Fahlander projekt Mittstråket 

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se