Mittuniversitetet

​Mittuniversitetet markerar mot planerad hastighetssänkning på Mittbanan

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 10:21 CET

I en skrivelse till Trafikverket markerar Mittuniversitetets ledning mot en föreslagen hastighetssänkning på del av Mittbanan mellan Östersund och Sundsvall. Förlängda restider på tågsträckan skulle påverka universitetets verksamhet negativt och pekar på att sträckans brister istället borde åtgärdas.

I Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2018 finns en planerad hastighetssänkning på Mittbanan på sträckan Vattjom – Stöde till 40 km/h från december 2017. Orsaken anges vara brister på sträckan som kraftigt begränsar trafiken vad gäller axellast och hastighet.

Den föreslagna hastighetssänkningen skulle leda till en förlängd restid på sträckan Östersund - Sundsvall med cirka 15 minuter per tur eller 2,5 timmes längre restid i veckan för den som arbetspendlar mellan orterna. En förlängd restid riskerar dessutom att leda till att antalet turer på linjen också blir färre.

- Vi menar att Trafikverket borde vidta de åtgärder som krävs för att ombesörja sträckans brister istället för att sänka hastigheten. Det bör ses som ett akut åtgärdande av skador och därmed få förtur i planering, finansiering och genomförande hos Trafikverket, säger Anders Söderholm, rektor.

I brevet skriver Mittuniversitetets ledning att försämrade tågförbindelser vore en oroande och bekymmersam utveckling för universitetet med campus och verksamhet i både Östersund och Sundsvall. En väl fungerande trafik på Mittbanan är av stor betydelse eftersom ett stort utbyte sker dagligen bland både anställda och studenter mellan orterna.

Försämrade kommunikationsmöjligheter kan också på sikt innebära sämre möjligheter att rekrytera studenter och vara en försvårande omständighet för studenter att fullfölja sina studier vid universitetet.

Kontakt: Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.