A&B Creative HB

Mixit

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 12:34 CEST

Vi tror att det finns en musikalisk kreativitet hos många som bara väntar på att få komma ut men att man kanske på grund av tidigare yrkesval känner att man inte till fullo får utlopp för det. Med Mixit hoppas vi kunna inspirera och hjälpa andra att kunna få utlopp för sin musikaliska kreativitet utan att det behöver betyda en förändring av yrkesval och nuvarande heltidsarbete.

Det är nära till hands att man tänker att för att kunna lyckas inom musiken så behöver man ägna all sin tid åt det, och ska man försörja sig som artist så är det nog det som krävs, men vår starka övertygelse är att det inte behöver stå i vägen för att kunna få utlopp för sin kreativitet.

Idag finns det nya möjligheter i allt från att kunna skapa musik av nästan professionell kvalitet hemma till att även kunna distribuera den musik som skapas. Vi vill hjälpa andra att se dessa möjligheter som finns.

Att kunna kombinera sitt heltidsarbete med ett kreativt skapande inom musik är den mix vi är ute efter. Att leva ut sitt liv till fullo.

Det är vad Mixit handlar om!

A&B Creative HB is a company based in Sweden that provides services and products that helps bringing more music to the world. We believe the world is a better place with music and want everyone to be able to live out their musical dream, either as a producer or a consumer. 

The founders of this company have experience in how music production can be combined with a completely different day-time job and aim to inspire and help others to be able to do the same.

For more information regarding this press release, contact Jonas Birmé (jbi@mixitproduction.se)