Hasselbladstiftelsen

MIYAKO ISHIUCHI – 2014 ÅRS HASSELBLADPRISTAGARE

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2014 10:29 CET

Miyako Ishiuchi – 2014 års Hasselbladpristagare

Hasselbladstiftelsen har nöjet att meddela att den japanska fotografen Miyako Ishiuchi har utsetts till 2014 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi å 1 miljon kronor (ca 110 000 Euro). Prisutdelningen äger rum i Tokyo den 6 mars 2014. En utställning med pristagarens verk, Miyako Ishiuchi – 2014 års Hasselbladpristagare, öppnar den 7 november 2014 i Hasselblad Center på Göteborgs Konstmuseum. Samma dag arrangerar Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren och en bok om Miyako Ishiuchi publiceras.

Stiftelsens motivering av valet av Miyako Ishiuchi som 2014 års pristagare lyder:

Under en 35-årsperiod har Miyako Ishiuchi etablerat en internationell karriär som är både imponerande och mycket betydelsefull. Hennes starka karaktär och kompromisslösa vision har resulterat i några av de mest kraftfulla och personliga skildringarna av efterkrigstidens Japan. Ishiuchis fotokonst är extremt sammanhållen och utvecklande på ett beslutsamt och distinkt sätt; med hjälp av kameran och hela dess estetiska potential att undersöka skärningspunkten mellan minnets politiska och personliga aspekter har Ishiuchi varit både en föregångare och en förebild för yngre konstnärer, inte minst som kvinna verksam i det mansdominerade japanska fotografiska fältet. Hon har fortsatt att vara förnyande, utforskande och omskakande under hela sin karriär, både idémässigt och genom sin stil och sitt förhållningssätt.

Årets priskommitté, som lämnat förslag på pristagare till stiftelsens styrelse, har bestått av:

MARCEL FEIL, ordförande
Ställföreträdande direktör, konstnärlig chef, FOAM, Amsterdam, Nederländerna

SIMON BAKER
Curator för fotografi och internationell konst, Tate Modern, London, Storbritannien

SUNHEE CHOI
Frilansande konstrådgivare, journalist och chef för Choi&Lager Gallery, Paris, Frankrike

HENK SLAGER
Dekan vid forskarutbildningen, Visual Art and Design, MaHKU, Nederländerna

JIYOON LEE
Direktör och frilansande curator, SUUM, London, Storbritannien, och Seoul, Sydkorea

MIYAKO ISHIUCHI är född 1947 i Gunma, Japan, men växte upp i Yokosuka, en av de viktigaste amerikanska militärbaserna i efterkrigstidens Japan. Hon tillhör den generation japanska fotografer som var inspirerade av VIVO och Provoke i 1960-talets Tokyo, och av ett förhållningssätt till fotografi där viljan att dokumentera pressade sociala situationer och livsvillkor balanserades med en subjektiv, nästan poetisk nyansering.

Ishiuchis tidiga verk Yokosuka Story (1976–1977) handlar uttryckligen om effekterna av den amerikanska ockupationen av hennes hemstad, men gestaltas poetiskt genom en serie sneda och vackra bilder av staden och dess omgivningar. Hänvisningarna till ockupationen är återhållsamma och moduleras bara indirekt, och det tycks istället handla om konstnärens minnen av platsen. I efterhand kan Yokosuka Story ses som en del av en triptyk med Apartment (1977–1978) och Endless Night (1978–1980), som etablerade Ishiuchi som en av de mest respekterade och övertygande fotograferna i sin generation, såväl som, än viktigare, en kvinnlig fotograf i en kontext och period som dominerades av manliga kollegor.

Den respekt och det anseende som hon har uppnått i Japan har inkluderat att hon redan 1979 tilldelades Ihei Kimura Memorial Photography Award för sitt arbete. Ishiuchi har dock aldrig vilat på lagrarna utan har fortsatt att producera, ställa ut och publicera nya verk under hela sin karriär.

En annan viktig period i hennes konstnärskap inleddes med 1•9•4•7 (1988–1990), 1906 to the skin (1991–1993), Scars (1991–2003) och Innocence (1994–2007). Det är viktigt att notera att Ishiuchi helt och hållet återuppfann sin egen estetik i dessa verk, hon vände sig bort från den korniga, suggestiva stilen från slutet av 1970-talet, mot en mer minimalistisk, tydlig registrering.

Ishiuchi valdes att representera Japan på Venedigbiennalen 2005 med verket Mother’s (2000–2005). Den bygger på dokumentationen av hennes mors ägodelar, särskilt de som hade varit i direkt kontakt med kroppen. Den objektbaserade och ändå mycket personliga skildringen av Ishiuchis mor erbjuder ett unikt perspektiv på en kvinnas öde i efterkrigstidens Japan.

Detta verk följdes av en lång studie av hur minnet av atombombningarna och deras inverkan på det japanska samhället har hanterats, ひろしま/Hiroshima (2007–), i vilken Ishiuchi fotograferade materiella lämningar (kläder, personliga tillhörigheter och föremål), som låg kvar i efterdyningarna av bombningarna och har bevarats fram till våra dagar. I en av hennes senaste serier, Silken Dreams (2009–2012), behandlar hon historien om den japanska silkesindustrin, bland annat kimonons betydelse och sin födelseort, som en gång var viktig för textilproduktionen.

Innebörden och behandlingen av ytan är mycket betydelsefull i Ishiuchis verk. En yta, oavsett om det är människors hud eller personliga kläder, har inte bara förmågan att både dölja och avslöja vad som finns under, den fungerar också som en intermediär mellan två sfärer: det inre och det yttre, det privata och det offentliga, och det förflutna och nuet. En yta bär ofta vittnesbörd om tidigare händelser och därmed av tidens gång. Av den anledningen lägger Ishiuchi stor vikt vid grafik och kvaliteten på det fotografiska tryckets yta.

Hennes tveklösa sätt att konfrontera minnets politik, och i synnerhet den oroande problematiken kring USA:s atombombning av Japan, placerar henne i en tradition av politiskt motiverad praktik som inkluderar kända namn som Shomei Tomatsu och Kikuji Kawada. Ishiuchi har dock inte bara haft en betydande karriär i Japan där hon har varit oavbrutet verksam i 35 år, hon är också känd och respekterad internationellt. Hon har haft flera utställningar i Europa och USA och hennes verk ingår i stora samlingar världen över. Miyako Ishiuchi är en av sin generations mest engagerade fotografer. Under hela sin karriär har hon fortsatt att förnya sig, varit utforskande och omskakande, både idémässigt och genom sin stil och sitt förhållningssätt.

HASSELBLADSTIFTELSEN bildades 1979 i enlighet med makarna dr Victor och Erna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. En av stiftelsens utmärkelser är det årliga internationella priset för framstående insatser inom fotografin, som 2014 tilldelas Miyako Ishiuchi, och anses som världens viktigaste pris i fotografi.

I Hasselbladstiftelsens utställningshall Hasselblad Center, som ligger i Göteborgs Konstmuseum, presenteras 4–5 utställningar årligen, varav en med verk av årets Hasselbladpristagare. En annan årlig utställning, Ny Nordisk Fotografi, lyfter fram yngre fotografer. En del av utställningarna turnerar i Sverige och utomlands. Stiftelsen har också en fotosamling med fokus på Hasselbladpristagare och nordiska fotografer.

Utställningen med verk av Miyako Ishiuchi öppnar i Hasselblad Center den 7 november 2014, curerad av Dragana Vujanovic och Louise Wolthers.

Göteborg, 6 mars 2014

HASSELBLADSTIFTELSEN
Ekmansgatan 8, 412 56 Göteborg
Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselbladstiftelsen är en unik plattform för fotografi i Norden där fotografisk forskning och utställningar samverkar. Fem stora utställningar per år presenteras i Hasselblad Center, varav en är årets Hasselbladspristagare. Därutöver visas ett antal mindre utställningar i Projektrummet.
Forskningen förankras i utställningsprogrammet genom böcker, kataloger och texter samt regelbundna seminarier, föreläsningar och konstnärssamtal som placerar utställningarna i en fotohistorisk och teoretisk kontext.