Socialdemokraterna Östergötland

​Mjölby och Motala gynnas när Trafikverket släpper ny plan.

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 16:47 CEST

Såväl färdigställande av sträckan Hallsberg-Mjölby för dubbelspår som mötesseparering av riksväg 50 mellan Mjölby- Hallsberg fanns med när Trafikverkets idag presenterade sitt förslag till nationell transportplan för perioden 2018. De båda projekten är positiva nyheter för Motala och Mjölby som kommer att få bättre förbindelser på både väg och räls.

- Med dubbelspår hela sträckan Hallsberg-Mjölby kommer vår arbetsmarknad vidgas och vi ger näringslivet i Motala bättre möjlighet att utvecklas. Dubbelspåret ökar våra möjligheter att utveckla pendeltågstrafik till Örebro, men sträckan är också viktig för godstrafiken, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala.

- Trafikverkets besked om att färdigställa sträckan Mjölby-Hallsberg som mötesfri väg är ett klart positivt besked för Mjölby kommun. Det förbättrar våra kommunikationer och innebär också en ökad trafiksäkerhet längs med vägen. Dessutom förstärker det Mjölbys logistikläge, och skapar förutsättningar för en stark tillväxt, säger Cecilia Vilhelmsson Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

- För oss Socialdemokrater är dagens besked mycket glädjande. Vår politik är tydlig, Sverige ska ha en infrastruktur som både går att lita på och som ligger i den absoluta framkanten. För att nå detta mål har regeringen ökat infrastruktursatsningarna med 100 miljarder för åren 2018-2029 jämfört med den förra regeringen. Nu kommer vi att få se effekten av den politiken både i Motala och Mjölby, säger Johan Andersson, (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet.

Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala, nr 0727-25 50 01

Cecilia Vilhelmsson Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby, nr 0705-97 49 80

Johan Andersson, ledamot i riksdagens trafikutskott, nr 0705-59 16 18