MK Solutions GmbH

mk Solutions visar den nya versionen av det fullautomatiska minibiblioteket LibDispenser® i Sverige för första gången

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 12:45 CEST

LibDispenser är ett fullautomatiskt minibibliotek som har öppet dygnet runt. LibDispenser hanterar utlån, återlämning, omlån, sökning i bibliotekets katalog, reservering av material och hämtning av reserverat material. Automaten kommunicerar med biblioteksdatasystemet via SIP2 eller NCIP. Automaten etableras som en avdelning i biblioteksdatasystemet.

Återlämnat material är omedelbart tillgängligt för nästa låntagare. LibDispenser hanterar alla typer av material, så som CD/DVD, tidsskrifter, spel och böcker. LibDispenser har Web-baserad övervakning och administration.

LibDispenser erbjuder hjälp till handikappade i form av ljudmeddelanden (Text to speech) och blindskrift på automaten. Som en option kan LibDispenser levereras med en betalningsfunktion.

LibDispenser finns i versioner till placering både inomhus och utomhus och i kombination. Den kan exempelvis placeras där bibliotekets låntagare finns, så som i köpcentrum, på stationen, sjukhuset, universitetet, flygplatsen mm. Låntagaren får endast det önskade materialet, ingen extra box eller dylikt.

LibDispenser är modulärt uppbyggd så att man kan börja med en storlek och senare bygga ut systemet när behovet växer. LibDispenser kan utrustas med en eller flera betjäningsautomater med olika funktionalitet.

LibDispenser beräknar automatiskt hur mycket plats ett material behöver vilket innebär att ett material inte upptar mer plats än nödvändigt.

Folkbibliotek:

Låntagarna har tillgång till biblioteket dygnet runt - där låntagaren finns. Låntagaren kan beställa sitt reserverade material till avhämtning i LibDispenser, söka fram material, låna material, återlämna material samt hämta reserverat material. Cirkulation av speciellt värdefullt material, som tex. iPads, utan att bibliotekets personal är inblandad, är också en möjlighet

Universitet och högskolor:

Studenterna kan hämta sitt reserverade material i LibDispenser dygnet runt. På så sätt säkrar man att endast den person som har reserverat materialet kan hämta ut materialet. LibDispenser erbjuder också en ”parkeringsfunktion” där studenten kan parkera material, som inte får lämna biblioteket, till nästa dag.

Mer information:

Gert Jensen

Telefon: 0739804539

E-post: gert.jensen@mk-solutions.com

     

mk Solutions GmbH är et tyskt företag med en nordisk försäljnings- och supportorganisation som levererar alla RFID produkter och tjänster som efterfrågas av biblioteken, vilket gör oss till en ”allt från en och samma källa” tillverkare av hård- och mjukvarulösningar för biblioteken.