MKFC Cloud Campus

MKFC Community ökar sitt bistånd till fyra miljoner

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2010 10:12 CET

MKFC Stockholm Folkhögskola har de senaste 15 åren bedrivit en omfattade biståndsverksamhet med donationer ur egen fond.

Medlen har använts till utbildningsverksamhet för flyktingar och  invandrare i Sverige och de senaste två åren även för insatser i utvecklingsländer.

MKFC Community, där folkhögskolan ingår, har nu dels ökat den årliga donationen med 30% till totalt fyra miljoner, och samtidigt startat Insamlingsstiftelsen Sharing Awareness för att skapa större utrymme för utbildningar riktade till utvecklingsländer.

Donationer till insamlingsstiftelsen kommer att riktas till lärar- och hälsoutbildningar. Insamlingsstiftelsen Sharing Awareness ska förstärka hållbarheten i utbildningssatsningarna i afrikanska länder.