MKFC Cloud Campus

MKFC lämnar medborgarförslag om immateriella världsarv

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2010 15:14 CET

Sverige är på väg att ratificera Unesco-konventionen om immateriella världsarv! Folkbildningasaktören MKFC  har i flera år drivit en kampanj på gator och torg och på internet för att Sverige ska ta det här steget.

FOLKBILDNINGEN bör självfallet bli Sveriges första immateriella världsarv. Det är fortfarande en högst levande tradition som ligger bakom framväxten av alla folkrörelser som byggt upp vår demokratisyn. Folkbildning är en integrerad del och den immateriella delen av folkrörelsearbetet.

Nu frågar Unesco efter nationella listor med förslag på immateriella världsarv. Och Sverige har tagit ett första steg för att underteckna konventionen.

Sverige med stolt demokratiprofil bör ta upp det speciella och unika för landet.  Japan har  redan 16 immateriella kulturarv och Kina 29.
Norge är först i Norden att ha undertecknat avtalet.

MKFC kampanjen fortsätter: Folkbildningen till Sveriges  första immateriella världsarv!