MKFC Cloud Campus

MKFC startar lärarutbildning online i Burkina Faso

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:37 CET

Eva Karlsson tillsammans med lärare och barn i förskolan i Nakamtenga

Tillsammans med Yennega Progress startar MKFC Stockholm College lärarutbildning på franska i Burkina Faso.

Burkina Faso är världens tredje fattigaste land. Burkina Faso som ligger nära Sahara i Västafrika har ett tufft klimat och de ca 15 miljoner invånarna i landet kämpar med svåra problem att skapa en dräglig försörjningssituation i ett allt torrare klimat. Det finns dock hopp om att utvecklingen ska kunna vändas.

Yennega Progress och Eva Karlsson har arbetat i många år med utveckling av en förskola i Nakamtenga, Burkina Faso http://www.yennengaprogress.se/projekt/nakamtenga.

Förskolan, som samarbetar med de regionala skolmyndigheterna, får många besökare som vill se hur skolan arbetar och fungerar. Från omkringliggande byar finns önskemål att liknande skolor ska kunna startas. Därför finns ett mycket stort behov att utbilda nya lärare som kan ta ansvar förskolor i sina egna byar.      

För att bygga vidare på det positiva och utvecklande inlärningsklimat barnen vant sig vid i förskolan, finns ett stort behov att komplettera förskolan med en primärskola på området. Både vad gäller utbildningen av nya förskollärare och vad gäller utvidgningen till att även bedriva primärskola, arbetar vi med nya metoder för att tillhandahålla praktisk och kontextuellt anpassad undervisning.

Det är ett koncept för Teacher Training in Service, framarbetat av MKFC Stockholm College enligt den pedagogik som varit grundläggande för verksamheten på förskolan i Nakamtenga – nämligen att utgå från lärarnas vardag för att bygga teori och erfarenhet.

Med liknande metoder byggs parallellt upp studiecirkelverksamhet så att även barnens föräldrar får ta del av det som för eleverna blir en självklarhet: hälsa, hygien, nutrition och miljö.